Rugăciune puternică de Buna Vestire. Este un adevărat medicament pentru suflet

Rugăciune puternică de Buna Vestire. Este un adevărat medicament pentru suflet
În fiecare an, pe 25 martie, întreaga creștinătate sărbătorește Buna Vestire sau Blagoslovenia, în această zi fiind dezlegare la pește.

Cea mai veche sărbătoare a Sfintei Fecioare, Buna Vestire, este cinstită așa cum se cuvine de toți credincioșii.

Rugăciune puternică de Buna Vestire. Este un adevărat medicament pentru suflet

Ziua de Buna Vestire este momentul în care Sfântul Arhanghel Gavriil a anunțat-o pe Sfânta Fecioară că îl va naște pe Iisus Hristos. Pe 25 martie, creștinii rostesc rugăciuni aducătoare de liniște sufletească, bucurii și împliniri de dorințe. Iată o rugăciune despre care se spune că este extrem de puternică.

„Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Care ești fără de început dimpreună cu Tatăl și dimpreună-veșnic cu Duhul Tău Cel Sfânt, Făcătorul cerului și al pământului și a toată zidirea; Care ai plăsmuit pe om și i-ai dat puterea de stăpânire asupra a tot ce ai făcut Tu; Care ai poruncit, ca un Iubitor de oameni, să locuiască în Raiul desfătării, însă el, prin pizma diavolului, alungat a fost din Rai.

Dă-ne să auzim în suflete graiurile Tale ce ne dăruiesc iertarea greșelilor

Or și după întoarcerea sa în pământul din care a fost luat, nu ai îngăduit făpturii Tale să zacă sub tirania diavolului; ci în anii mai de pe urmă nu Te-ai rușinat, cu toate că ești Dumnezeu mai înainte de veci, să iei chip de rob și din bunătatea Ta să Te naști dintr-o fiică fecioară.

Prin prooroci ai însemnat nașterea Ta negrăită din ea, trimiţându-l pe Gavriil, Arhanghelul Tău, să binevestească Fecioarei sfânta și preacurata Ta zămislire dintr-însa; Tu însuți, Stăpâne, pentru rugăciunile ei și ale tuturor Sfinților, dă-ne să auzim în suflete graiurile Tale ce ne dăruiesc iertarea greșelilor și bucuria de neînstrăinat.

Fă cunoscută poporului calea pe care să meargă, prin care vom bineplăcea bunătății Tale, și ne îndrumă spre a împărăți dimpreună cu Tine în Ceruri. Cu îndurările Hristosului Tău, cu Care bine ești cuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de-Viață-făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”. Inițial, sărbătoarea s-a ținut pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, apoi o perioadă s-a cinstit pe 18 decembrie în unele biserici din Apus.

Sursă foto: theodoros art