Simona Ionescu / Redactor Șef

Miercurea Mare, ziua trădării. Cine ține post negru în această zi va fi ferit de boli și necazuri tot anul

Miercurea Mare, ziua trădării. Cine ține post negru în această zi va fi ferit de boli și necazuri tot anul
În Miercurea Mare se face pomenirea femeii păcătoase și se vorbește despre momentul în care Iisus a fost vândut pentru 30 de arginți.

Ca și în celelalte zile din Săptămâna Mare, în Miercurea Mare se citește o rugăciune pentru iertarea păcatelor.

Miercurea Mare, ziua trădării. Cine ține post negru în această zi va fi ferit de boli și necazuri tot anul

Potrivit tradiției, Miercurea Mare este ultima zi în care credincioșii mai au voie să facă treburi în casă, să spele și să calce. De asemenea, bărbații nu mai voie să plece de acasă. Ei vor sta lângă soții și le vor ajuta. În această zi trebuie să vă împăcați cu toți cei cu care ați fost certați. Nu vă enervați în Miercurea Mare și nu aruncați vorbe grele.

Există zone din țară în care în Miercurea Mare copiii vor merge la asfințitul soarelui la colindat iar la final primesc ouă pe care urmează să le înroșească. Cine ține post negru în Miercurea Mare, va fi feriți de boli și necazuri pe tot parcursul anului. De asemenea, citiți această rugăciune și veți fi păziți de boli și necazuri tot anul.

„Primește această mică a mea rugăciune și smerita mea voință”

Preaputernice și iubitul meu Doamne! Îmi aduc aminte că Te-ai născut om din Sfânta Fecioară în peșteră și ca Te-ai vândut cu treizeci de arginți de ucenicul Tău cel viclean, pentru ca să ne răscumperi pe noi păcătoșii din mâinile celui rău. Pentru acesta, Te rog să Te milostivești asupra mea păcătosul și să mă răscumperi pe mine vânzătorul și în toate zilele, ucigașul.

Și aceasta să o faci, te rog, pentru ca să cinstesc Nașterea Ta cea Sfântă și să mă închin Dumnezeirii Tale; Dă-mi Doamne iertare păcatelor mele cele multe și puterea să stau împotriva relelor trupului și ale sufletului meu. Primește această mică a mea rugăciune și smerita mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat și mă amărăsc, pentru că Te-am mâhnit peste măsură.

„Nu te depărta de la mine, carele sunt mai rău vânzător decât Iuda”

Încă mă aduc pe mine Ție, și de voia mea mă dau în mâinile Tale, pentru ca să mă pedepsești precum mi se cade și să mă tămăduiești cu ierburi amare ca un doctor bun precum vei vrea; pentru că altul nu poate să mă vindece, fără numai Tu, Dumnezeul meu și Ziditorul meu.

La Tine, drept aceea, am toată nădejdea mea crezând că, precum ai primit să te vinzi pentru mine, așa îmi vei dărui și acum mila Ta, să mă răscumperi din veșnica muncă și să mă așezi întru Împărăția Ta. Nu te depărta de la mine, carele sunt mai rău vânzător decât Iuda.

Nu mă lăsa să am în inima mea cugetele cele deșarte ale păcatului; nu mă slobozi să Te îmbrățișez și să Te sărut cu sărutare vicleană și cu buze spurcate, nici să-Ți zic: „Bucură-Te, Învățătorule”, cu gura mea cea spurcată, nici să Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele fărădelege, nici să te batjocoresc cu gândurile mele rele, precum făceau vrăjmașii Tăi, pe vremea patimilor Tale.

Ci ca femeia cea păcătoasă, să Te spăl, nu cu mir, ci cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc să aud și eu din gura Ta cea dulce: „Iertate îți sunt păcatele! Amin.

 

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre