Bac 2020. Matematica este proba ”de foc” a examenului

Bac 2020. Matematica este proba ”de foc” a examenului
Miercuri, 24 iunie, absolvenții de liceu vor susține a doua probă a examenului de Bacalaureat 2020, cea obligatorie, la Matematică sau Istorie, în funcție de filiera, profilul și specializarea liceului abolvit. Este proba ”de foc” a examenului.

Circa 150.000 de absolvenți sunt așteptați miercuri, 24 iunie, la proba obligatorie de la examenul național Bac 2020, la Matematică sau Istorie. Marți, 23 iunie, la proba de Limba maternă s-au înscris 6.479 de candidați, pentru opt limbi materne.

Subiectele la Limba și literatura română, de la proba de luni, 22 iunie, la Bac 2020, au părut ușoare, dar miercuri (24 iunie) va fi proba de ”foc”, cea mai temută a examenului, cea la Matematică. Vor fi subiecte diferite, în funcție de filiera, profilul și specializarea liceului abolvit.

Bac 2020. Matematica este proba ”de foc”

Cei mai mulți candidați la Bac consideră proba la Matematică cea mai dificilă din examen. Ca în fiecare an, elevii vor avea de rezolvat câte trei subiecte, timpul de lucru fiind de trei ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Accesul în sălile de examen va fi permis până la ora 8.30, iar de la ora 9.00, se vor distribui subiectele.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Având în vedere situația de anul acesta, generată de criza sanitară, pentru examenul de Bacalaureat 2020 între bănci trebuie să fie o distanţă de doi metri, față spate, stânga, dreapta.

Înainte ca absolvenții de liceu să intre în clasă, toate suprafeţele, băncile, catedră, mânerele sau pervazul vor fi dezinfectate.

De asemenea, absolvenții de liceu vor fi obligați să poarte mască și li se va lua temperatura înainte de intrarea în școală.

Bac 2020. Ce este interzis la examen

Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.

De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.