Cum și cât câștigă statul din pensiile românilor

Cum și cât câștigă statul din pensiile românilor
Salariații care urmează să iasă la pensie în viitorul apropiat, au primit o veste neplăcută. Astrele nu se aliniază așa cum și-ar dori.

În acest moment, salariul minim pe economie se ridică la 3000 de lei. Ce pensie vor primi românii care urmează să iasă la pensie în curând.

Potrivit legii în vigoare, românii care au cotizat la sistemul național de pensie pe o perioadă de 35 de ani, vor primi mai puțin de jumătate din bani, când vor ieși la pensie. Potrivit informațiilor oferite de economistul Adrian Codîrlașu, românii plătesc lunar 21,25% din salariu timp de 35 de ani și apucă să primească pensie în jur de 12 ani.

Ce înseamnă asta? Că pentru salariul minim de 3000 de lei brut, la pensii se duc 595 de lei lunar, iar pensia se ridică la valoarea de 1260 de lei. În cei 35 de ani de cotizare, un român reușește să vireze la bugetul de stat în jur de 50.000 de euro și după ce iese la pensie primește aproximativ 30.000 de euro. Cei 20.000 de euro rămași la sistemul public de pensii sunt redistribuiți altor angajați.

Ce acte trebuie depuse

Persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte documentele prevăzute în legislația cadru din domeniul pensiilor, dar și o adeverință eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, unde să rezulte  datele de identificare ale angajatorului, respectiv adresa, e-mail, fax, nr. telefon. Dacă persoana care urmează să iasă la pensie lucrează la mai mulți angajatori, va prezenta adeverințe de la fiecare angajator în parte.

Documentele înscrierii la pensia pentru limită de vârstă

Persoanele care ies la pensie la limită de vârstă trebuie să prezinte o cerere pentru înscrierea la pensie, carnetul de muncă în copie și original. Unde este cazul, se va prezenta carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie), carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie).

Mai aveți nevoie de alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu  realizată, precum și cartea de identitate, certificatul de naștere și cel de căsătorie în original și copie. Vă mai sunt necesare livretul militar, original și copie, diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) precum și o adeverință din care să rezulte perioada studiilor și faptul că le-ați urmat la zi, dar și dovada echivalării de statul român a cursurilor.

Nu în ultimul rând, veți avea nevoie de adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original), dar și adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme). Mai este nevoie de o procura specială, pentru mandatar (original şi copie).

Cei care au luptat la Revoluția din decembrie 1989, au nevoie de acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptători. Tot pentru pensie, vi se vor cere și alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Recomandarile noastre