Energie gratis pentru românii care depun dosar rapid! Statul a dat drumul la înscrieri în acest program

Energie gratis pentru românii care depun dosar rapid! Statul a dat drumul la înscrieri în acest program
Noul ghid pentru implementarea programului național Casa Verde Fotovoltaice aduce vești bune pentru o nouă categorie de beneficiari. Alături de persoanele fizice, și unitățile de cult vor putea cere bani.

Statul sprijină financiar instalarea de sisteme fotovoltaice destinate generării de energie electrică din surse total ecologice. Schimbarea apare în noul ghid de finanțare a programului Casa Verde Fotovoltaice, publicat în Monitorul Oficial. Noul ghid de finanţare a programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, potrivit denumirii oficiale, e conținut de Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.063/2023, care a devenit oficial de vineri, 28 aprilie.

Astfel, noul ghid publicat în Monitorul Oficial îl înlocuiește pe cel anterior, din 2018. Potrivit noului ghid, beneficiari pot fi, alături de persoanele fizice, și unitățile de cult, măsura fiind luată după ce, conform ghidului anterior, doar persoanele fizice erau eligibile.

Finanţarea se acordă, așa cum se întâmpla și înainte, în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei. Apoi, suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa va fi suportată de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Ce condiții trebuie să întrunească o unitate de cult ce aplică în program

* nu are obligaţii restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

* se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat.

* se obligă să respecte legislaţia în domeniu privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Condițiile pentru persoanele fizice rămân neschimbate

* este persoană fizică cu domiciliul în România;

* nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

* domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;

* este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/ deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/ sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

* imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință sau anexe care o deservesc;

* se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;

* nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/ condominiu, cu mai mult de două apartamente;

Nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/ devălmaşii care:

  1. a/ au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului nr. 1.287/2018 (cel ce conține anteriorul ghid), pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare;
  2. a/ au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare;
  3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, contract de finanţare pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare.

Care sunt cheltuieli eligibile în programul Casa Verde Fotovoltaice

* cheltuielile cu achiziţia sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kW (principalele părţi componente: panouri fotovoltaice, invertor, structura de susţinere a sistemului, tablou electric curent continuu/ curent alternativ);

* cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;

* TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Recomandarile noastre