Rugăciune foarte puternică către Maica Domnului care împlinește orice dorință. Se citește zece zile, de cinci ori pe zi

Rugăciune foarte puternică către Maica Domnului care împlinește orice dorință. Se citește zece zile, de cinci ori pe zi
Când necazurile și problemele par să nu se mai termine, există o rugăciune către Maica Domnului care face adevărate minuni.

Indiferent prin ce suferințe treceți, vă veți liniști sufletul și vă veți împlini dorințele, citind această rugăciune către Maica Domnului.

Rugăciune foarte puternică către Maica Domnului care împlinește orice dorință. Se citește zece zile, de cinci ori pe zi

Pentru ca efectele să fie cele pe care le așteptați, rugăciunea se rostește de 5 ori pe zi, timp de 10 zile. În plus, se va scrie rugăciunea pe zece bucățele de hârtie, care se vor pune într-o biserică pentru a le fi de folos și altor persoane. La sfârșitul celor 10 zile de rugăciune, se va duce la biserică pentru a fi sfințit de duhovnic o pâine, o lumânare și un pomelnic. După ce terminați ritualul, faceți milostenie la cei săraci, în cinstea Maicii Domnului.

“Până când Măicuță a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ?”

“Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi indrept gândul, inima și toate simțurile și te rog cu lacrimi. Până când Măicuță a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ? Până când vrăjmașii nevăzuți ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieților oameni?

Până când vor pângări și vor necinsti trupurile, sufletele și viețile lor? Înșelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine și să nu dea slavă și cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?

“Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg pământul”

Ridică-te Stăpână Atotbună și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului Tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ți sfințenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu. Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg pământul. Pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi.

“Roagă-te Măicuță Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele”

Pentru cei prigoniți pentru credință, pentru salvarea celor ce au rătăcit în secte, pentru cei răposați. Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre. Să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele oițe rănite atât de mult de vrăjmaș.

Roagă-te Măicuță Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele (rostește necazurile pe care le ai și dorințele pe care vrei să ți le îndeplinească Maica Domnului). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin!”.

Recomandarile noastre