Simona Ionescu / Redactor Șef

Cele mai puternice rugăciuni în vreme de război. Fac minuni

Cele mai puternice rugăciuni în vreme de război. Fac minuni
În contextul războiului din Ucraina și Israel, omenirea s-a întors tot mai mult la rugăciune. Iată ce trebuie rostit pentru ca Dumnezeu să-și întoarcă fața spre cei cu probleme și să mai facă încă o minune.

Când profețiile celor mai mari clarvăzători ai lumii îngrozesc omenirea, pomenind de cel de-Al Treilea Război Mondial, doar Dumnezeu poate schimba totul. Credincioșii ar trebui să citească aceste rugăciuni, aducătoare de mare bucurie.

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului cu șapte săgeți, „Calmarea inimilor împietrite”

Icoana Maicii Domnului cu șapte săgeți, „Calmarea inimilor împietrite”, descoperită în chip minunat de o persoană bolnavă, este cunoscută ca ajutătoare în suferințe și mari necazuri.

„O, mult îndurerată Maica Domnului, ceea ce eşti mai presus decât toate fiicele neamurilor, pentru curăţia ta şi mulţimea suferinţelor ce le-ai răbdat pe pământ, primeşte rugăciunile şi suspinarea noastră şi ne păzeşte sub acoperământul milostivirii tale, că alt adăpost şi caldă mijlocire, afară de tine nu avem.

Maica Domnului cu 7 săgeți oprește ororile războiului

„Potoleşte inimile învrăjbite şi întoarce în ele dragostea cea frăţească”

Ca ceea ce ai îndrăzneală spre Cel născut din tine, ajută-ne şi ne miluieşte cu rugăciunile tale, să scăpăm de toate săgeţile urii, vrăjmăşiei şi dezbinării dintre noi. Potoleşte inimile învrăjbite şi întoarce în ele dragostea cea frăţească, pentru ca iubindu-ne unii pe alţii, să ne trăim viaţa în pace şi bună înţelegere, şi astfel, să ajungem cu toţii şi în Împărăţia cerurilor, unde împreună cu toţi sfinţii vom cânta slavă Unui Dumnezeu în Treime: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci. Amin”.

Rugăciune către Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință

De asemenea, este foarte importantă și rugăciunea către Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință, care e puternică în momentele de impas.

„Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci folositor, neputincioșilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre! Tu, Mare Mucenic Gheorghe, care împreună cu cei fără de trup ești și toate le cunoști din timp și carele de purtătorii de nevoință ești cinstit, miluiește-ne pe noi păcătoșii.

Sfântul Gheorghe face minuni cu cei care îi aduc cinste și închinăciune

„De aceea cu laude te fericim pe tine Sfinte Gheorghe, care ai trecere în fața lui Dumnezeu Tatăl”

Vino, Sfinte Gheorghe și luminează mintea mea, pentru ca să cunosc eu păcatele ce le-am săvârșit; mișcă inima mea ca să mă hotărăsc și să mă îndrept; ajută necredinței și slăbiciunii mele și scapă-mă cu harul tău de păcatele cele trupești și sufletești.

Totdeauna numele tău arată înălțimea rânduielilor tale, căci după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului. De aceea cu laude te fericim pe tine Sfinte Gheorghe, care ai trecere în fața lui Dumnezeu Tatăl. Binecuvântează-ne pe noi și fă rugăciunile noastre să fie de folos. Amin”.

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre