Simona Ionescu / Redactor Șef

Ce categorii de elevi primesc bursă socială. Câți bani primesc lunar

Ce categorii de elevi primesc bursă socială. Câți bani primesc lunar
Bursa socială pentru elevi se ridică în anul școlar 2023-2024 la suma de 300 de lei/lună. Valoarea poate crește în cazuri excepționale.

Bursele sociale, care revin doar unor anumite categorii de elevi, reprezintă o măsură pentru a descuraja abandonul școlar. Iată ce elevi pot lua bani lunar.

Elevii orfani sau cei crescuți de un singur părinte

„În categoria elevilor care pot beneficia de bursa socială prevăzută la articolul 14 alineatul 1, litera b se încadrează elevii orfani sau elevii crescuți de un singur părinte, sau elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială dispusă de către Comisia pentru protecția copilului sau, după caz instanța judecătorească, în condițiile legii.

Prin copil crescut de un singur părinte se înțelege copilul aflat în întreținerea unui singur părinte; autoritatea părintească se exercită de către un singur părinte”, se arată în lege.

Bursa socială, de mare ajutor elevilor cu probleme

Ce categorii de elevi pot beneficia de bursă socială

Pot primi bursă socială și elevii care au deficiențe produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale funcțiilor organismului. E vorba de boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale, precum și boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale, boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale, boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale.

Precum și boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale, boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale, boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin, boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză.

De bursa socială beneficiază și elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

De asemenea, sunt luate în considerare boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării, boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului, boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele), boli genetice, transplantul de organe, țesuturi și celule, stările post-transplant și orice altă boală care are nevoie de tratament cel puțin șase luni.

Copiii crescuți de un părinte vor beneficia de bursa socială

Nu în ultimul rând, de bursa socială vor beneficia și elevii din mediul rural, școlarizați într-o altă localitate.

Cum se acordă bursa socială pentru alte categorii de elevi

Pentru alți elevi, bursa socială se acordă dacă este îndeplinit criteriul de venit, recalculat în semestrul II. „Conform articolului 13 alineatul 1, bursele de ajutor social să stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

Elevii majori sau părinții elevilor minori proveniți din familii al cărui venit s-a modificat pe parcursul semestrului I, astfel încât să corespundă criteriilor generale prevăzute la articolul 14, pot depune cerere pentru acordarea burse sociale în semestrul al II-lea.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la articolul 10 alineatul 4, se iau în considerare toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementare pentru copii, precum și venitul din bursă acordată fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate neîntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul”, potrivit documentului citat de edupedu.ro.

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre