Simona Ionescu / Redactor Șef

Persoane scutite de impozite, rovinietă, dobânzi la credite și taxă de parcare. Cum trebuie să arate dosarul și unde se depune

Persoane scutite de impozite, rovinietă, dobânzi la credite și taxă de parcare. Cum trebuie să arate dosarul și unde se depune
În România, există o categorie de persoane care nu sunt nevoite să plătească taxe, impozite sau rovinietă. Află despre ce persoane este vorba și ce trebuie să facă pentru a intra în aceste drepturi.

Persoanele declarat cu grad de handicap au anumite facilități din partea Statului român. Persoanele cu handicap pot fi scutite, pe lângă achitarea impozitului pe venit, și de contribuțiile de asigurare socială, impozit pe propria casă sau casa în care locuiesc drept co-proprietar, pe terenul aferent clădirii de domiciliu, pe mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea lor. Iată, detaliat, toate scutirile pentru persoanele cu handicap, detaliate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC):

Dobânzi bancare plătite de Stat

– Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are în ingrijire un copil cu handicap grav sau accentuat, pot beneficia de credit a cărui dobândă se suporta din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plătii la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea să nu depășească 10 ani.

– În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Rovinieta

Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii acestora beneficiază de scutirea de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, pentru un singur autoturism deținut de fiecare dintre persoanele îndreptățite, potrivit legii. De asemenea, aceștia nu trebuie să plătească nici rovinieta.

Parcare gratuită

De asemenea,  pot beneficia de un card sau legitimație pentru locurile gratuite de parcare, eliberat de către primării, în termen de 30 zile de la cerere, care are valabilitatea certificatului de încadrare în gradul de handicap.

Facilități fiscale pentru persoanele cu handicap

– Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

–  activități independente

– salarii

– pensii

– activități agricole, silvicultură și piscicultură,

De asemenea, persoanele cu handicap sunt scutite de la plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru veniturile obținute in baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, persoanele cu handicap sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri și pe mașinile pe care le au în proprietate.

Ce trebuie să conțină dosarul de handicap pentru scutirea de impozite

Persoana cu handicap sau aparținătorul acesteia va trebui să facă un dosar pe care s-l depună la Administrația Financiară. Dosarul trebuie să includă o cerere completată și semnată pentru scutire de impozit și un certificat de încadrare în grad de handicap sau invaliditate. Mai trebuie să atașați la dosar și o copie după cartea de identitate a persoanei vizate, șia  soțului, soției sau a reprezentantului legal.

În plus, în dosar vor mai trebui să se găsească și copii după certificatul de căsătorie și după actul de proprietate pentru care se solicită scutirea, un extras de carte funciară, care să nu fie mai vechi de 3 luni și dovada numirii reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana cu handicap grav sau accentuat sau persoana încadrată în gradul I de invaliditate.

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre