Zi de mare sărbătoare. Sfinții Trei Ierarhi

Zi de mare sărbătoare. Sfinții Trei Ierarhi
Zi de mare sărbătoare. De nouă veacuri, Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte la 30 ianuarie pe Sfinţii Trei Ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi pe Sfântul Ioan Gură de Aur.

Zi de mare sărbătoare. Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte la 30 ianuarie pe Sfinţii Trei Ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi pe Sfântul Ioan Gură de Aur.

Zi de mare sărbătoare. Sfinții Trei Ierarhi

Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi pe Sfântul Ioan Gură de Aur sunt considerați ca fiind cei mai mari învățători și păstori din istoria creștinătății și modele de viață duhovnicească.

În ziua de 30 ianuarie, cei trei ierarhi, sunt sărbătoriți cu mare fast în lăcașurile creștine din întreagă lume.

Odată cu darul „talmăcirii” Sfintelor Scripturi, cei trei ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur au urcat și înalta treaptă a arhieriei și credinței creștine.

De atunci, învățătura lor ortodoxă se păstrează până în zilele noastre, așa cum a fost desăvârșită de ei, scrie evz.ro.

Povestea Sfinților Trei Ierarhi

Spre sfârșitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se iscase o mare dispută legată de acești trei ierarhi, oamenii întrebându-se care este mai mare dintre ei.

La câțiva ani de la declanșarea discuțiilor, cei trei sfinți au început să se arate unul câte unul Sfântului Ioan Mauropous, episcopul Evhaitelor.

În cele din urmă, în 1084, într-o vedenie, i-au apărut episcopului cei trei împreună și i-au spus:

„După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor.”

În urma acestei viziuni, Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi, stingându-se astfel disputele din Constantinopol.

Sfinții Trei Ierarhi, trei faruri călăuzitoare

Biserica spune despre Sfinţii Trei Ierarhi că: Sfântul Vasile cel Mare este mâna care lucrează, Sfântul Grigorie Teologul este mintea care gândeşte, iar Sfântul Ioan Gură de Aur este gura care vorbeşte.

Prin aceste trei caracterizări vedem că Biserica nu îi separă, ci îi vede împreună ca trei lucrări exemplare pentru viaţa Bisericii.

Sfântul Vasile cel Mare este modelul de lucrare cu timp şi fără timp în toate domeniile vieţii bisericeşti a omului care şi-a închinat scurta sa viaţă slujirii Domnului nostru Iisus Hristos.

Sfântul Grigorie Teologul este modelul contemplării adevărurilor descoperite de Dumnezeu în Sfânta Scriptură şi al cugetării ortodoxe în viaţa Bisericii.

Sfântul Ioan Gură de Aur este de Dumnezeu cuvântătorul este considerat geniul predicatorial şi modelul de urmat în vorbirea despre Dumnezeu în viaţa Bisericii.

Sunt trei faruri călăuzitoare în drumul nostru către Împărăţia lui Dumnezeu.

Prin opera lor, prin viaţa lor închinată lui Hristos şi mai ales prin modul exemplar de a vorbi cu Dumnezeu (prin rugăciune) şi despre Dumnezeu (prin opera teologică).

Sfinții Trei Ierarhi, tradiții

Tradiţia spune că de Sfinții Trei Ierarhi, vremea se schimbă şi dacă curge de la streaşină atunci primăvara o să fie geroasă.

Dacă nu se va întâmpla asta, atunci este sigur că vara o să fie una călduroasă, spune tradiţia populară.

În această zi vaduvele care au probleme financiare, de sănătate, trebuie să se roage și să ceară ajutor Sfântului Grigorie.

Timp de secole, Sfântul Grigorie este apărătorul lor dovedit, iar mamele se roagă în această zi pentru fetele lor nemăritate, conform tradiţiei populare.

Totodată tradiția populară spune că cine muncește astăzi are riscul să orbească.


Sfântul Grigorie Teologul. Ne apără de foc și înec

Praznicul Sfântului Ştefan, Întâiul martir al creştinismului

Recomandarile noastre