8 noiembrie, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Această rugăciune vă rezolvă orice problemă, indiferent cât de gravă e

8 noiembrie, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Această rugăciune vă rezolvă orice problemă, indiferent cât de gravă e
8 noiembrie este o zi cu totul specială pentru toți creștinii care îi cinstesc cu slavă pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Creștinii ortodocși din întreaga lume prăznuiesc pe 8 noiembrie Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

8 noiembrie, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Această rugăciune vă rezolvă orice problemă, indiferent cât de gravă e

Se spune că sfinții Mihail și Gavriil fac mari minuni, de aceea trebuie respectați și cinstiți așa cum se cuvine. Rugăciunea pe care e bine să o rostiți în această zi importantă este foarte puternică și vă ajută să vă rezolvați toate problemele pe care le aveți, indiferent de gravitatea lor. Această sărbătoare este ultima înainte de începerea Postului Crăciunului.

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Biserici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

„Nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul”

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune.

Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește tot­deauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim.

„Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta”

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie.

Că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne  face.Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim.

„Laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită”

Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule. Ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate.

Cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.