Pe 5 noiembrie, cine are dușmani trebuie să citească această rugăciune pentru izbăvirea de vrăjmași

Pe 5 noiembrie, cine are dușmani trebuie să citească această rugăciune pentru izbăvirea de vrăjmași
Ziua de 5 noiembrie este una extrem de importantă pentru toți creștinii, pentru că sunt prăznuiți cu mare cinste Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia și Sfântul Ierarh Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei.

Tradiția spune că în această zi sfântă, toți cei care au dușmani, trebuie să citească cu mare încredere rugăciunea pentru izbăvirea de vrăjmași.

Pe 5 noiembrie, cine are dușmani trebuie să citească această rugăciune pentru izbăvirea de vrăjmași

Cine simte că este urmărit de ghinion și îi este teamă că dușmanii ar putea să-l lovească la fiecare pas, trebuie să rostească pe data de 5 noiembrie această rugăciune. Este atât de puternică încât poate face minuni cu orice credincios, pe care-l ferește de nedreptate și răutăți. Efectele rugăciunii se vor vedea imediat, iar problemele vor începe să dispară din ce în ce mai mult.

“Fă să am dra­goste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor”

“Doamne, învață-mă să-Ți cunosc mă­rirea și bunătatea. Dă-mi inimă curată și lesne iertătoare și căință pentru su­pă­rările ce-am făcut altora.

Fă să am dra­goste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând po­runca Ta. Mă fă­gă­duiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău; pe cel ce mă blesteamă, îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrăjma­șul, îi voi da pâine; iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica și de se va rătăci, îl voi povățui.

“Alungă suferin­țele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi”

Doamne, eu nu sunt decât om ne­pu­tincios. De aceea, ajută-mă, cu darul Tău, să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrăjmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferin­țele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi.

Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să viețuim pe pământ cu pace, cu bucurie, și să-Ți zicem în unire, cu față senină și cu inimă curată: „Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi ier­tăm gre­șiților noștri”. Că Ție se cu­vine slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.