8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri păstrate din vechime

8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri păstrate din vechime
Nașterea Maicii Domnului reprezintă pentru creștini una dintre cele mai iubite sărbători, un moment plin de tradiții și obiceiuri.

Pe 8 septembrie, creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică. Iată ce trebuie să faceți în această zi.

8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri păstrate din vechime

Naşterea Maicii Domnului, cunoscută ca și Sfânta Maria Mică reprezintă prima sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. În tradiția populară, această sărbătoare constituie hotarul dintre vară și toamnă, momentul în care noul anotimp își intră în drepturi.

Pe data de 8 septembrie nimeni nu are voie să muncească nici la câmp și nici acasă. Femeile care vor să aibă copii trebuie să se roage cu tot sufletul Maicii Domnului și aceasta le va asculta dorința. De aceea, e foarte important să fie aprinsă candela, care se lasă să ardă pe tot parcursul zilei.

Începând din 8 septembrie plantele nu mai sunt bune de leac

În această zi păsările călătoare se pregătesc să plece spre țările calde, șerpii intră în pământ, iar plantele nu mai sunt bune pentru tămăduit. Tradiția spune că nu trebuie să se mănânce nimic pregătit la foc, pentru că se pot atrage boli care pocesc. Creștinii vor duce la biserici și mănăstiri fructe, pâine și lumânări ce urmează să fie sfințite.

Rugăciune aducătoare de mari bucurii

Această rugăciune rostită în ziua de 8 septembrie se spune că rezolvă orice problemă, dacă este rostită cu sufletul curat. „O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi.

Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre.

Ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu. Celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească., neînfrânaților, înfrânare. Și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru.

Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Sursă foto: ziarul lumina