Cine citește această rugăciune la intrarea în postul Adormirii Maicii Domnului își va îndeplini orice dorință

Cine citește această rugăciune la intrarea în postul Adormirii Maicii Domnului își va îndeplini orice dorință
Pe 1 august, creștinii cinstesc intrarea în postul Sfintei Marii, unul dintre cele mai importante de peste an.

Pe data de 1 august, când intrăm în postul Sfintei Marii, creștinii obișnuiesc să citească această rugăciune, aducătoare de mari bucurii.

Cine citește această rugăciune la intrarea în postul Adormirii Maicii Domnului își va îndeplini orice dorință

Cine va rosti această rugăciune trebuie să țină post, să nu se certe cu nimeni, să trăiască în curățenie și să aprindă o lumânare. Dacă e citită cu multă credință, această rugăciune va face adevărate minuni. “Astăzi, ne stă înainte nevoinţă duhovnicească de taină spre câştigarea iertării greşelilor noastre şi spre împăcare cu Dumnezeu.

Astăzi, să lepădăm vălul răutăţii şi să secăm izvoarele gândurilor celor rele, apropiindu-ne cu dragoste şi de cei ce ne urăsc pe noi.  Astăzi, să curăţim haina cea murdară de păcate a sufletelor noastre şi să încetăm a mai judeca şi osândi pe aproapele nostru, ca să nu fim noi osândiţi în focul cel veşnic.

Astăzi, să privim cu milă spre cei săraci şi să ne ostenim, după putere, spre lucrarea faptelor celor bune ale milosteniei sufleteşti şi trupeşti.  Astăzi, să ne spălăm în baia gândurilor de umilinţă veşmântul sufletului şi să plângem pentru căderea noastră şi pentru alunecarea de pe calea mântuirii.  Astăzi, să acoperim mulţimea păcatelor noastre cu rugăciunea cea fierbinte către Hristos, ca să treacă cu vederea anii pribegiei noastre departe de drumul ascultării.

“Nu ne părăsi nici pe noi, fiii Tăi cei căzuţi şi pierduţi în negura greşelilor”

Pe Tine, Maică a lui Dumnezeu, te punem solitoare pocăinţei şi mântuirii noastre, ca pe una ce ai îndrăzneală tare către cel pe care în braţele tale ca pe un prunc L-ai ținut ca să scoţi lumea ceea ce zăcea în vicleşug din adâncul păcatului şi să o aduci la nevinovăţia pruncilor.

Cu lapte ai hrănit pe cel ce poartă de grijă de cei flămânzi şi cu căldura dragostei tale de maică L-ai acoperit. Deci, nu ne părăsi nici pe noi, fiii Tăi cei căzuţi şi pierduţi în negura greşelilor, ci ne străluceşte lumina pocăinţei mai înainte de apusul vieţii noastre pământeşti.

“Roagă-Te să se facă bucurie în Cer şi pentru noi”

Cu lacrimi ai adăpat pământul, văzând răstignit pe Cruce pe rodul cel preacurat al pântecelui Tău.  Cu lacrimile Tale întoarce-ne pe noi cei împovăraţi de păcat la Calea Adevărului lui Hristos , ca să nu fim prinşi de fiarele cele înţelegătoare ale patimilor şi aruncaţi în adâncul cel mai de jos al păcatelor.

Precum ai săltat de bucurie la Învierea fiului Tău, roagă-Te să se facă bucurie în Cer şi pentru noi, întorcându-ne la pocăinţă prin stăruinţa Ta de Iertare a noastră la Tronul Stăpânului .
Mâinile noastre le întăreşte la rugăciune, gândurile le curăţeşte, sufletele le îmbracă cu smerită cugetare şi de toate primejdiile ne izbăveşte degrabă.

Ca un paznic de veselie este credincioşilor Postul cel aşezat în cinstea adormirii tale.  Trezeşte-ne pe noi la lucrarea faptelor bune, adormind patimile noastre cele nenumărate şi întărindu-ne spre căutarea mântuirii, ca să slăvim cu glasuri neîncetate ale inimii pe tatăl, pe fiul şi pe duhul sfânt în veci. Amin!”.

Sursă foto: sfatul parintilor