Economia României a crescut cu 5.1% în primul trimestru al anului. Află ce sectoare sunt cu plus și care cu minus

Economia României a crescut cu 5.1% în primul trimestru al anului. Află ce sectoare sunt cu plus și care cu minus
Datele provizorii publicate de Institutul Naţional de Statistică arată că economia României a crescut cu 5,1% în primul trimestru al anului, faţă de trimestrul IV 2021. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 6,4%, atât pe seria brută, cât şi pe seria ajustată sezonier.

„Comparativ cu trimestrul IV 2021, Produsul Intern Brut în trimestrul I 2022 a fost, în termeni reali, mai mare cu 5,1%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 6,4% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier; seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2022, nefiind înregistrate diferenţe semnificative faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 139 din 8 iunie 2022”, arată datele INS.

Astfel, Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2022 a fost de 343,678 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali , cu 5,1% faţă de trimestrul IV 2021 şi cu 6,4% faţă de trimestrul I 2021. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul I 2022 a fost de 273,829 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 6,4% faţă de trimestrul I 2021.

Diferențe între estimări și cheltuieli

sursa foto: pxb

Din punctul de vedere al utilizării PIB, diferenţe semnificative ale contribuţiei la modificarea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final individual şi colectiv al administraţiilor publice, de la +1,5% la +0,8%, ca urmare a scăderii volumului său de activitate de la 107,7% la 103,9%; cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +4,4% la +4,6%, ca urmare creşterii volumului său de activitate de la 107,0% la 107,2%.

Sectoare cu plus și sectoare cu minus

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel: informaţii şi comunicaţii, cu o creştere a volumului de activitate de +0,3 puncte procentuale; activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice și activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport, cu o creştere a volumului de activitate de +0,1 puncte procentuale; comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante, cu o scădere a volumului de activitate de -3,0 puncte procentuale; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii, cu o creştere a volumului de activitate de +0,4 puncte procentuale; construcţiile, cu o scădere a volumului de activitate de -0,3 puncte procentuale.