Ei conduceau țara la Mineriada din 13-15 iunie 1990

Ei conduceau țara la Mineriada din 13-15 iunie 1990
Scriem și vorbim despre Mineriada din 13-15 iunie 1990 de 30 de ani. Să ne amintim și care a fost componența Guvernului Roman la acea dată. Acești oameni au gestionat situația atunci și au luat decizii.

Unele nume le mai întâlniți și azi în viața publică, altele nu.

Pe Traian Băsescu nu îl veți găsi în această listă. El apare în conducerea Ministerului  Transporturilor după 17 octombrie 1990. Atunci, prin decizia prim-ministrului Petre Roman, s-au hotărît mai multe eliberări şi numiri în funcţii. Printre noii veniţi în echipă, după cum arată un comunicat al Guvernului, se afla şi „Băsescu Traian, (numit) subsecretar de stat la Departamentul Transporturilor din Ministerul Lucrărilor Publice. Transporturilor şi Amenajării Teritoriului“, cu funcţia de şef al Departamentului Transporturilor Navale.

 

 • Prim-ministru

Petre Roman (26 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

 • Viceprim-ministru

Gelu Voican Voiculescu (28 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

 • Viceprim-ministru

Mihai Drăgănescu (28 decembrie 1989 – 31 mai 1990)

31 mai 1990 – Prin decret al președintelui CPUN din 31 mai 1990, Mihai Drăgănescu se eliberează din funcția de viceprim-ministru al Guvernului, în vederea pensionării.

 • Viceprim-ministru

Ioan Aurel Stoica (28 martie – 28 iunie 1990)

28 martie 1990 – Prin decretul nr. 185, publicat în M.O. nr. 44 din 30 martie 1990, Ion Aurel Stoica se eliberează din funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini și se numește în funcția de viceprim-ministru al guvernului.

 • Viceprim-ministru

Anton Vătășescu (28 martie – 28 iunie 1990)

28 martie 1990 – Prin decretul nr. 185, publicat în M.O. nr. 44 din 30 martie 1990, Anton Vătășescu se eliberează din funcția de ministru al industriei electrotehnice și electronice și se numește în funcția de viceprim-ministru al guvernului.

 • Ministrul de interne

General Mihai Chițac (28 decembrie 1989 – 14 iunie 1990)

Doru Viorel Ursu (14 – 28 iunie 1990)

14 iunie 1990 – Prin Decretul nr. 242 din 14 iunie 1990, publicat în M.Of. nr. 084 din 16 iunie 1990, generalul-colonel Mihai Chițac se eliberează din funcția de ministru de interne și se numește în aceeași funcție Doru Viorel Ursu.

 • Ministrul afacerilor externe

Sergiu Celac (28 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

 • Ministrul justiției

Teofil Pop (3 ianuarie 1990- 28 iunie 1990)

3 ianuarie 1990 – Prin Decretul nr. 15 al CFSN, Teofil Pop este numit ministrul justiției.

 • Ministrul culturii

Andrei Pleșu (28 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

Minister nou înființat prin reorganizarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste care s-a desființat prin Decretul CFSN nr. 12/1989.

 • Ministrul învățământului

Mihai Șora (30 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

Minister nou înființat prin reorganizarea Ministerului Educației și Învățământului care s-a desființat prin Decretul CFSN nr. 27 din 30 decembrie 1989.

 • Ministrul cultelor

Nicolae Stoicescu (18 ianuarie – 28 iunie 1990)

Minister nou creat prin reorganizarea Departamentului Cultelor care s-a desființat prin Decretul CFSN nr. 30/1990.

 • Ministrul apărării naționale

General Nicolae Militaru (26 decembrie 1989 – 16 februarie 1990)

General Victor Atanasie Stănculescu (16 februarie – 28 iunie 1990)

16 februarie 1990 – Este acceptată cererea de eliberare din funcția de ministru al apărării naționale a generalului Nicolae Militaru, prin Decret CPUN nr. 124. În postul rămas liber este numit generalul-colonel Victor-Atanasie Stănculescu.

 • Ministrul economiei naționale

General Victor Atanasie Stănculescu (28 decembrie 1989 – 16 februarie 1990)

Minister nou format prin reorganizarea Comitetului de Stat al Planificării (prin Decretul CFSN nr. 8/1989).

16 februarie 1990 – Victor Atanasie Stănculescu este eliberat din funcția de ministru al economiei naționale, fiind numit în funcția de ministru al apărării naționale.

 • Ministrul agriculturii și industriei alimentare

Nicolae Ștefan (28 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

Minister nou înființat prin reorganizarea Ministerului Agriculturii și Ministerului Industriei Alimentare care s-au desființat prin Decretul CFSN nr. 10/1989.

 • Ministrul energiei electrice

Adrian Georgescu (28 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

 • Ministrul industriei chimice și petrochimice

Gheorghe Caranfil (28 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

 • Ministrul industriei electrotehnicii, electronicii și informaticii

Anton Vătășescu (29 decembrie 1989 – 28 martie 1990)

Minister nou înființat prin reorganizarea Ministerului Electrotehnicii care s-a desființat prin Decretul CFSN nr. 25/1989.

28 martie 1990 – Prin decretul nr. 185, publicat în M.O. nr. 44 din 30 martie 1990, Anton Vătășescu se eliberează din funcția de ministru al industriei electrotehnice și electronice și se numește în funcția de viceprim-ministru al guvernului.

 • Ministrul industriei metalurgice

Ioan Cheșa (29 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

 • Ministrul petrolului

Victor Murea (29 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

 • Ministrul industriei ușoare

Constantin Popescu (29 decembrie 1989 – 28 iunie 1990)

 • Ministrul industriei construcțiilor de mașini

Ioan Aurel Stoica (30 decembrie 1989 – 28 martie 1990)

28 martie 1990 – Prin decretul nr. 185, publicat în M.O. nr. 44 din 30 martie 1990, Ion Aurel Stoica se eliberează din funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini și se numește în funcția de viceprim-ministru al guvernului.

 • Ministrul comerțului exterior

Nicolae M. Nicolae (2 ianuarie – 28 iunie 1990)

Minister nou înființat prin reorganizarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, care s-au desființat prin Decretul CFSN nr. 7/1990.