Nu plecați la drum prin Europa fără cardul de sănătate. Informații despre cum îl obțineți

Nu plecați la drum prin Europa fără cardul de sănătate. Informații despre cum îl obțineți
Cei care vor să călătorească în statele Uniunii Europene este bine să aibă asupra lor cardul european de sănătate pentru a putea beneficia de servicii de asistență medicală

Vă prezentăm informații de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate despre tot ce trebuie să știți despre utilitatea și eliberarea acestui document extrem de important.

Documentul este valabil 24 de luni de la data eliberării

Cardul european de asigurări de sănătate se eliberează gratuit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar cu ajutorul acestuia puteți să vă faceți investigații și consultații medicale gratuit atunci când ieșiți din România.

Documentul este valabil 24 de luni de la data eliberării și poate fi utilizat în toate țările membre ale UE, indiferent de motivul deplasării. Chiar dacă aveți acest card european de sănătate, nu renunțați la asigurarea de călătorie, doar aceea fiind cea care acoperă serviciile medicale private.

Precum și prețul călătoriei cu avionul înapoi în țară de origine sau contravaloarea bunurilor pierdute/furate. Atenți! Cardul nu acoperă costurile în care aveți nevoie de tratament medical.

Ce trebuie să faceți pentru a obține cardul european de sănătate

Cardul european de sănătate poate fi solicitat și obținut de orice cetățean român care este asigurat în sistemul de asigurări sociale și are la zi plata contribuțiilor. Trebuie să completați o cerere și să prezentați dovada că sunteți asigurat, plus actul de identitate.

Documentele nu se vor depune online, iar cardul va fi emis în termen de șapte zile lucrătoare, apoi trimis prin poștă la adresa celui care îl solicită.

 

De ce documente au nevoie pensionarii

În cazul pensionarilor, este nevoie de o copie după decizia de pensionare, copie după documentul care atestă capacitatea de muncă (cu termenul de revizuire) în cazul pensiilor de invaliditate și un talon pensie din luna anterioară. Pentru ca minorii cu vârstă de până la 18 ani să obțină cardul european de sănătate este nevoie doar de o copie după actul de identitate.

În cazul tinerilor cu vârste între 18-26 de ani este nevoie de un document din care rezultă că lucrează sau sunt ucenici, avizat de instituția de învățământ respectivă.

Absolvenții de liceu care au intrat la facultate vor depune un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale în cursul anului curent. Dar și o declarație prin proprie răspundere de unde să reiasă că nu au venituri.

Prevederi pentru șomeri și persoane coasigurate

Persoanele coasigurate vor intra în posesia unui card de sănătate având o declarație pe propria răspundere, a asiguratului care dorește să coasigure persoană aflată în întreținere. De asemenea, cei coasigurați vor trebui să facă o declarație pe propria răspundere cu privire la veniturile realizate.

Mai este nevoie și de o copie după actul de identitate al persoanei asigurate, dovada calității de asigurat, copie după actul de identitate a coasiguratului, copia actului de rudenie cu persoană asigurată.

 Șomerii și persoanele cu dizabilități pot primi card

În cazul șomerilor care beneficiază de indemnizație de șomaj, venit lunar de completare sau plăti compensatorii din venitul asigurărilor de șomaj, aceștia vor trebui să prezinte decizia și/sau adeverință eliberate/eliberată de instituțiile care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj și cuponul mandatului poștal de achitare a drepturilor.

Dar și un talon de plată din luna anterioară  precum și talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară, din luna anterioară. Persoanele cu handicap au nevoie pentru eliberarea cardului de un certificat de încadrare într-un grad de handicap și o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri peste valoarea salariului minim brut.