Rugăciune pentru risipirea vrăjilor, farmecelor, făcăturilor și a magiei negre provenită de la Mănăstirea Prislop

Rugăciune pentru risipirea vrăjilor, farmecelor, făcăturilor și a magiei negre provenită de la Mănăstirea Prislop
Cu farmecele nu e de glumit, spun sfinții părinți. Iar dacă simțiți că ceva este în neregulă în viața dumneavoastră nu așteptați. Luați măsurile necesare, pentru a preîntâmpina problemele care s-ar putea ivi.

Dacă nu sunt rupte din fază incipientă, vrăjile și farmecele se spune că durează șapte ani. Iar viața în această perioadă nu  deloc ușoară.

Rugăciune pentru risipirea vrăjilor, farmecelor, făcăturilor și a magiei negre de la Mănăstirea Prislop

Nimic nu rămâne nepedepsit în viață, iar cei care au făcut farmece și vrăji nu se gândesc că bumerangul se întoarce. Dar viața celui care are parte de aceste energii negative se transformă într-un adevărat Iad. Vrăjile pot rupe familii, pot crea probleme mari la locul de muncă și pot distruge chiar și cea mai frumoasă poveste de dragoste.

Există multe rugăciuni pentru a ține răul departe, dar această rugăciune pentru risipirea farmecelor și a magiei negre, rugăciune provenită de la Mănăstirea Prislop, se spune că are puteri uriașe.

„Dezlegă-mă de toate relele ademeniri și ispitiri”

Doamne Iisuse Hristoase, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tu ești cu adevărat Cuvântul Tatălui, Cuvântul Vieții celei dintru început, Creatorul, Ziditorul și Făuritorul tuturor. Tu ții și porți de grijă la toate, Sfânt şi slăvit eşti, Împăratul împărățiilor şi Domnul domnilor, cinste, mărire și slavă Ţie.

Tu ești Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Tu locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, Tu însuți ești lumina vieții noastre. Pe Tine, Doamne, Te rog și eu acum, ascultă această rugăciune a mea, chiar dacă în lumea aceasta trecătoare, sunt mic și cu nepricepere stau în fața Ta.

Te rog ascultă rugăciunea mea, chiar dacă nu sunt vrednic să fiu ascultat, că sunt purtat de multe ori de gândurile muritoare, și de doriri deșarte fără rost. Te rog ascultă invocarea mea, și prin a Ta putere mare, depărtează de la mine toți demonii și toate puterile slujitoare lor şi le stinge viclenia lor, trimisă sau venită în orice chip la mine, în mine, în mintea mea, în simțurile, în doririle și în trăirile mele.

Iartă-mă și mă apără de căderile și de păcatele tinereții și ale neștiinței vârstei mele. Dezlegă-mă de toate relele ademeniri și ispitiri. Fă-mi, Doamne, destinul meu curat, bun și de netulburat de nici o putere a răului sau a vreunei rele moșteniri a mea.

„Și mă dezleagă, Doamne, acum în toată zidirea și în toată făurirea Ta”

Iertat să-mi fie neamul meu și șterse să le fie datoriile lor, să nu cadă cumva pe mine cu povara neiertării lor. Familia mea să fie binecuvântată, luminată, dezlegată, bine rânduită și apărată fără să fie tulburată sau stricată în vreun chip. Căsnicia mea să fie în bună înțelegere, în dragoste, în firească armonie și în cerească bucurie de Tine rânduită și de ale Tale cerești puteri apărată și păzită.

Și mă dezleagă, Doamne, acum în toată zidirea și în toată făurirea Ta cea bine rânduită în mine, mă dezleagă de toate legăturile duhurilor necurate, drăcești, diavolești, demonice și de toată magia neagră, de tot cântecul și descântecul cel rău, de toate vrăjile și de toată făcătura și de tot răul aruncat sau pus pe mine în orice chip.

„Te rog Părinte să mă ierți”

Şi mă dezleagă, Doamne, acum, pe mine (N), împreună cu toate cele ale casei și ale familiei mele, dezleagă-mă de toate legăturile satanei, de toate legăturile sufletelor condamnate, de toate legăturile cele tainic puse în rău pe mine și pe soarta mea, prin farmece şi orice rele puteri potrivnice.

Iar dacă eu însumi am greșit vreodată și am căzut în răutate și am făcut vreun fapt care a dat suferință în orice chip vreunui semen sau apropiat al meu, Te rog Părinte să mă ierți, să ștergi, să vindeci și să risipești lucrarea și greșeala aceea săvârșită.

„Stropește-mă cu apa vie a vieții celei fără de cusur”

Îți cer iertare și îngăduință, îți cer iertare și ajutor spre a mea grabnică îndreptare și tămăduire. Iar dacă semenii sau cei apropiați spre mine sau pe mine au făcut acele fapte grele ce poartă răul în natura lor, Te rog, Părinte și Te invoc în ajutor.

Te rog să risipești lucrarea lor, să vindeci ceea ce au rănit, să-mi dai puterea vindecării în ceea ce au îmbolnăvit, să neutralizezi puterea răutății lor și să mă scoți din chinul care l-au adus.

Stropește-mă cu apa vie a vieții celei fără de cusur. Spală-mă în roua cea curățitoare, în harul vindecării și al întăririi ziditoare. Sfințește-mă de șapte ori și fii mereu cu mine.

„Să Te apleci asupra mea”

Iar dacă duhuri necurate, sau spirite, sau suflete neîmpăcate, sau orice altfel de ființe din alte lumi, au fost chemate, invocate, comandate, trimise, plătite, legate, chinuite, constrânse să vină să intre, să tulbure și să chinuie viața mea, Te rog, Părinte, Atotputernic, Te rog și Te invoc cu toată a mea putere.

Să Te apleci asupra mea și asupra lor, să le grăiești în a lor limbă și să le poruncești acum, ca toate să audă, să priceapă, să asculte și să iasă în pace de la mine. Fără rănire, fără tulburare, fără de împotrivire și fără de tribut. Să iasă, acuma și să plece în pace, să plece sub a Ta poruncă și oblăduire, să plece, duse de oștirile Tale cele cerești, în lumea lor, în universul lor, în timpul lor.

Acolo unde Tu din veșnicie le-ai rânduit sălașul, hrana și odihna lor. Acolo, Doamne, să rămână, și calea lor de întoarcere să fie veșnic de acum închisă ca niciodată să nu poată în nici un chip să se întoarcă înapoi spre mine sau înspre viața mea sau înspre alți semeni ai mei. Amin. Amin. Amin.

„Dezleagă-le pentru totdeauna”

Împiedică Tu, Doamne, Atotputernice, Dumnezeul părinţilor noştri, împiedică toată lucrarea satanei, Tu Cel care dai dezlegare de magie neagră, de făcături, de farmece, de vrăji, de toate lucrările rele şi de toate legăturile lor. Și distruge acuma, toată lucrarea lor vicleană, prin pomenirea Prea Sfântului Tău Nume.

Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine cel care invoc aici și acum, Atotputernicul și Binecuvântatul Tău Nume, şi cu putere mă dezleagă. De toate legăturile cele rele, dacă sunt legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare sau cu fier sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere.

Sau cu sânge de om, de pasăre, sau de pește, sau prin necurăție de orice fel. Sau în alt chip știut sau neștiut, sau au venit și s-au abătut asupra mea și asupra sorții mele. Sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, lume, univers sau timp.

Sau dacă au venit prin unghii de om, de animal sau gheare de animale, sau prin șerpi vii, mutilați, chinuiți sau morţi. Sau prin pământul morţilor, sau dacă au venit prin străpungere de ace. Dezleagă-le pentru totdeauna, în clipa aceasta, Te rog, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

„Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale toate puterile potrivnice”

Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi știi toate, dezleagă, sfarmă, risipește şi distruge acum, lucrările magiei negre, iar pe mine, împreună cu casa și familia mea ne păzeşte de toate uneltirile diavolești. Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale toate puterile potrivnice.

Pustiește, distruge şi depărtează pentru totdeauna lucrările magiei negre, vrăjitoriei, făcăturilor şi fermecătoriei de la noi. Dezleagă-mi, Doamne, vraja cea rea care mă ține prizonier în lumea minții tulburate și în lanțul trăirilor de nestăpânit. Dezlegă-mă, Atotputernice, de cei ce m-au vrăjit cu viclenie, și mă eliberează și mă scoate cu putere din a lor rele legături care au adus în mine grăiri și lumi de vrajă, de neadevăr, de nedreptate, de tulburare și de răutate.

„Zdrobește, Doamne, toată vraja necurată”

Ajută-mă să nu mă înstrăinez de cei ce până ieri au fost lumina ochilor mei și bucuria vieții mele și împlinirea mea pe acest pământ. Zdrobește, Doamne, toată vraja necurată și fă să piară și lumina și urma ei, acum, să piară și să se risipească precum apa se risipește pe pământul cel uscat și însetat, și să se stingă precum se stinge lumânarea în suflarea vântului. Amin. Amin. Amin.

Dă-mi, Tată bun, înțelepciune, dă-mi, Doamne, un discernământ curat și ajutor să ies din lumile ce mă împre-soară și să-mi revin în fire, și în toate cele bune și bine rânduite ale vieții mele. Iartă-mă pentru a mea cădere și dă-le, Doamne, puterea de a mă ierta la toți cei care au suferit din cauza căderii mele în vraja amăgirii, în tulburarea trăirilor și în atâtea fapte rele. Ajută-mă și nu mă părăsi.

Fii, bun și îngăduitor acum cu mine și du-mă iar înspre ai mei, înspre casa binecuvântării mele, înspre familia mea, înspre locul unde Tu ai rânduit împlinirea și bucuria vieții mele. Păzește-mă, Părinte, păzește-mă mereu de tot ce nu e de la Tine, de tot veninul semenilor mei. Păzește-mă și mă întărește și nu mă părăsi vreodată, ci fii mereu cu mine și mă apară, că Tu ești Tatăl bun și Ziditorul meu. Amin. Amin. Amin. Îți mulțumesc, Atotputernice! Amin. Amin. Amin.

Sursă foto: kanald