Rugăciunea care vă dăruiește putere. Sfânta Eugenia face minuni

Rugăciunea care vă dăruiește putere. Sfânta Eugenia face minuni
Face parte din sfinții mai puțini cunoscuți, dar cine îi înalță rugăciuni nu rămâne niciodată fără răspuns. Sfânta Eugenia este aducătoare de mari bucurii, vă dă putere și vă ferește de rele dacă vă rugați la ea.

A fost aprinsă dintotdeauna de dragostea pentru Hristos și când i s-a tăiat capul și a plecat la Mântuitorul Ei, a plecat cu sufletul împăcat. Pentru că pe El l-a iubit și Lui i-a dăruit totul în viață. Cine citește rugăciunea Sfintei Eugenia își va îndeplini chiar și cele mai grele dorințe.

“Pentru aceasta, după săvârşirea din viaţă, ai aflat Viaţa Cea fără de sfârşit”

“Sfântă Eugenia, muceniţă a lui Hristos, dănţuind acum cu bucurie împreună cu Oştile îngerilor, ca o fecioară fără de pri­hană şi ca o purtătoare de cunună preafericită, roagă-te să se dea har celor ce cu dragoste te laudă pe tine. Nevoindu-te cu ostenelile pustniceşti, te-ai preamărit în lupte muceniceşti.

Și ai adus pe mulţi mântuiţi la Ziditorul tău. Că din Dumnezeiască dragoste ai lăsat cele trecătoare. Lupte bărbăteşti ai îndurat. Pentru aceasta, după săvârşirea din viaţă, ai aflat Viaţa Cea fără de sfârşit.

“Roagă-te să ne dăruiască harul cel de viață dătător”

Sfântă Cuvioasă fecioară și Muceniță Eugenia, mireasa cu totul frumoasă a lui Hristos Dătătorul frumuseților, ai fost înfrumusețată cu ostenelile pustnicești. Strălucind ai luminat cu luptele mucenicești, întocmai cu îngerii petrecând pe pământ. Și cu ei dănțuiești acum în casa Părintelui Ceresc. Te rugăm, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei aflați în nevoile vieții trecătoare. Roagă-te să ne dăruiască harul cel de viață dătător.

“Roagă-te lui Hristos Dum­nezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste cin­stesc sfântă pomenirea ta”

Cere pentru noi credința curată, viața luminată, răbdare în încercări, bărbăție în luptele împotriva patimilor, bucuria împlinirii poruncilor dumnezeiești, iubire de vrăjmași, smerenie și blândețe, iertare de păcate.  Roagă-te lui Hristos Dum­nezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste cin­stesc sfântă pomenirea ta. Să proslăvim Numele cel Sfânt al Domnului, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum si pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Recomandarile noastre