Simona Ionescu / Redactor Șef

Reguli noi pentru calcularea CASS. Anunț important despre contribuția la sănătate

Reguli noi pentru calcularea CASS. Anunț important despre contribuția la sănătate
Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS este cea mai importantă contribuție pe care un contribuabil o plătește la bugetul de stat. Plata contribuției oferă asigurare de sănătate. Deci dreptul la tratamente gratuite în rețeaua medicală de stat și în spitalele publice în cazul unei boli care afectează capacitatea de muncă.

Din anul 2018 până în prezent, persoanele fizice care au contract individual de muncă sunt scutite de la plata contribuţiilor sociale pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală/drepturi de autor obţinute, indiferent de nivelul acestora.

În anul 2023 au intrat în vigoare reguli noi privind plata contribuţiilor sociale pentru beneficiarii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală. Din categoria celor care au contracte de drepturi de autor fac parte: scriitorii, jurnaliștii, compozitorii, actorii, artiștii plastici

Cine trebuie să plătească contribuția socială de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, datorează, după caz, CASS pentru veniturile din România și din afara României,  realizate din următoarele categorii de venituri:

  • venituri din activități independente,
  • venituri din contracte de activitate sportivă,
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
  • venituri din asocierea cu o persoană juridică,
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor,
  • venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultura,
  • venituri din investiții, (dividende, tranzacții de titluri, dobânzi, criptomonede )
  • venituri din alte surse,
  • venituri din salarii și asimiliate salariilor

Atenție! Nu fac obiectul acestui articol veniturile din salarii și asimilite salariilor. În acest caz angajatorul este obligat la calculul, declararea și plata contribuției de sănătate.

Persoanele care obtin venituri din salarii (și plătesc CASS la salariu), datorează CASS și pentru veniturile de mai sus dacă venitul încasat depășește plafonul minim.

Regluli noi pentru stabilirea și calcularea CASS

Începând cu veniturile extrasalariale obţinute în anul 2023 sunt în vigoare reguli noi de stabilire şi calcul al CAS (contribuția la pensie) pentru oamenii care nu au Contract Individual de Muncă (CIM), ci venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din mai multe surse, pentru care impozitul se reţine la sursă, aflaţi în următoarea situaţie: veniturile încasate de contribuabili la una dintre firmele cu care colaborează sunt cel puţin egale cu 36.000 de lei în anul 2023, în timp ce veniturile totale obţinute de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală sunt egale sau depăşesc 72.000 de lei în acest an. CAS va fi plătită parţial de firma la care persoana fizică obţine venit total cel puţin egal cu 36.000 de lei în anul 2023 şi parţial de contribuabil, dacă venitul total realizat din drepturi de proprietate intelectuală se încadrează în alt plafon decât cel aferent venitului pentru care firma a reţinut CAS, arată o analiză Economica.net pe baza Codului fiscal actualizat.

Codul fiscal actualizat prin OG 16/2022, aprobată prin Legea 370/2022, introduce o procedură nouă de stabilire şi calcul al CASS (contribuția pentru sănătate) pentru oamenii care nu au venituri din salarii, ci au doar venituri extrasalariale din cel puţin două surse, iar la una dintre firme câştigă venituri anuale de cel puţin 18.000 de lei în 2023 (echivalentul a şase salarii minime pe economie). CASS datorată de aceştia va fi plătită parţial de firma la care încasează cel puţin 18.000 de lei pe an şi parţial de contribuabili, prin declaraţia unică, dacă venitul total extrasalarial obţinut în 2023 se încadrează într-un plafon diferit de cel în care se situează venitul pentru care firma a reţinut contribuţia la sănătate, reiese din analiza publicată de aceeași sursă.

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre