Simona Ionescu / Redactor Șef

14 octombrie, Cuvioasa Parascheva. Citiți cea mai puternică rugăciune, care îndeplinește chiar și cele mai mari dorințe

14 octombrie, Cuvioasa Parascheva. Citiți cea mai puternică rugăciune, care îndeplinește chiar și cele mai mari dorințe
Creștinii ortodocși o slăvesc an de an pe 14 octombrie cu cinste și evlavie pe una dintre cele mai iubite sfinte, Cuvioasa Parascheva de la Iași. De ziua sfintei, cine citește această rugăciune puternică își va îndeplini orice dorință.

Din cele mai vechi timpuri se știe că Sfânta Parascheva își arată puterile imense în ziua de 14 octombrie, atunci când este prăznuită. Atunci se citește o rugăciune aducătoare de mari bucurii.

Cunoscută ca și Sfânta Vineri

Cuvioasa Parascheva a văzut lumina zilei în Epivata, Boiados de astăzi, pe ţărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol și este cunoscută în tradiţia populară drept Sfânta Vineri.  Sfânta a fost crescută în credință pentru Domnul, iar la doar zece ani a auzit citindu-se la Sfân­ta Li­turghie, cuvântul Evangheliei:

„Ori­ci­ne vo­ieș­te să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Mar­cu 8, 34).

Atunci i s-a aprins dorul de Dumneze și a tânjit toată viața „cum își va înfru­mu­seța sufletul, cum se va logodi pe sine Mirelui ceresc, lui Iisus Hristos, cum se va îndulci la vederea Mirelui său, de slava și de lu­mina și de bucuria cea fericită. De aceasta, ochii de la­crimi îi erau întunecați pu­rurea”.

Racla Cuvioasei Parascheva de la Iași

Rugăciune puternică, făcătoare de minuni de Sfânta Parascheva de la Iași

„Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești. Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.

„Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi”

Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune. Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin!”.

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre