1 ianuarie, Sfântul Vasile. Citiți cea mai puternică rugăciune de dezlegare, Distruge farmecele, vrăjile și blestemele

1 ianuarie, Sfântul Vasile. Citiți cea mai puternică rugăciune de dezlegare, Distruge farmecele, vrăjile și blestemele
Considerat sfântul care ajută la îndepărtarea demonilor, pe 1 ianuarie, de ziua Sfântului Vasile cel Mare credincioșii e bine să rostească această rugăciune care dezleagă blesteme, farmece și vrăji.

Dumnezeul dumnezeilor și Domnul domnilor, făcătorul cetelor celor de foc și lucrătorul puterilor celor fară de trup, meșterul celor cerești și al celor pământești, pe Care nimeni dintre oameni nu L-a văzut, nici poate să-L vadă; de Care se teme și se cutremură toată făptura.

De asemenea, toți credincioșii vor merge pe ziua de 1 ianuarie la biserică, unde se citesc Moliftele Sfântului Vasile cel Mare, considerată cea mai puternică slujbă pentru a îndepărta răul și a alunga lucrurile rele din viața oamenilor.

„Fă ca blestemul acesta, ce se face în numele Tău cel înfricoșător, să fie spre îngrozirea acestui povățuitor al vicleniei”

„Cel ce a aruncat din cer pe căpetenia îngerilor, care din trufie și-a încordat grumazul oarecând și s-a lepădat de slujba să prin neascultare, și pe îngerii cei împreună cu dânsul potrivnici, care s-au făcut diavoli, i-a aruncat în întunericul cel adânc al iadului.

Fă ca blestemul acesta, ce se face în numele Tău cel înfricoșător, să fie spre îngrozirea acestui povățuitor al vicleniei și a tuturor taberelor lui care au căzut împreună cu el din lumina cea de sus, și pune-l pe fugă.

„Că se lauda și se cinstește și de toată suflarea cu frică se slăvește preasfânt numele Tău”

Și-i poruncește lui și diavolilor lui să se depărteze cu totul, ca să nu facă nici o vătămare acestui suflet pecetluit. Ci acești pecetluiți să ia tăria puterii ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Că se lauda și se cinstește și de toată suflarea cu frică se slăvește preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Recomandarile noastre