Tradiții în Vinerea Mare. Florile primite de la preot după slujbă sunt considerate de leac

Tradiții în Vinerea Mare. Florile primite de la preot după slujbă sunt considerate de leac
Zi de doliu și de meditație, Vinerea Mare este cinstită de toți credincioșii prin participarea la Prohod.

Vinerea Mare se mai numește și Vinerea Seacă, întrucât în această zi se ține post negru.

Tradiții în Vinerea Mare. Florile primite de la preot după slujbă sunt considerate de leac

Din cele mai vechi timpuri, credincioșii merg în Vinerea Mare la slujba Prohodului, iar după terminarea slujbei oamenii merg la morminte. La sfârșitul slujbei, preoții împart flori, care sunt considerate a fi de leac. De asemenea, e bine ca după slujbă să mergeți acasă cu lumânările aprinse, apoi să înconjurați locuința de trei ori și să stingeți lumânările la grinda de la intrare. Lumânările se păstrează pentru vremuri grele, când se vor aprinde din nou.

Nu se coace pâine, nu se spală, nu se calcă

În Vinerea Mare nici o gospodină nu are voie să calce, să spele sau să facă mâncare, ca să nu ardă mâinile Fecioarei Maria. În zorii zilei se afumă casa cu tămâie pentru ca energiile negative să nu se prindă de casă. În popor se crede că anul va fi roditor, dacă se plouă în Vinerea Mare. Se spune că cine face baie în apă rece în această va fi sănătos tot anul.

Rugăciunea din Vinerea Mare să vă scapă de păcate

De asemenea, orice credincios trebuie să citească această rugăciune, extrem de puternică, care vă scapă de păcate și ispite. „Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta. Și mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

„De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea”

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului. O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea.

Căci cunosc că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Sursă foto: mitropolia clujului

Recomandarile noastre