21 noiembrie, Intrarea Maicii Domnului în biserică. Ce nu e bine să faceți și ce rugăciune trebuie citită astăzi pentru împlinirea dorințelor

21 noiembrie, Intrarea Maicii Domnului în biserică. Ce nu e bine să faceți și ce rugăciune trebuie citită astăzi pentru împlinirea dorințelor
Ziua de 21 noiembrie este un moment special pentru întreaga creștinătate, fiind cinstită Intrarea Maicii Domnului în biserică.

De Intrarea Maicii Domnului în biserică vine cu multe tradiții și obiceiuri care se respecte din cele mai vechi timpuri.

21 noiembrie 2022. Ce nu aveți voie de Intrarea Maicii Domnului în biserică și ce rugăciune trebuie citită astăzi pentru împlinirea dorințelor

Potrivit tradiției, în multe din satele din România fetele necăsătorite se vor duce la fântâna din sat cu o lumânare ca să-și găsească ursitul. În momentul în care cocoșul va începe să cânte, fetele aprind lumânarea și o pun pe marginea fântânii, apoi privesc în apă. Oamenii duc la biserică preparate din pește, astăzi fiind dezlegare, pe care o împart celor sărmani. Pachete se fac și pentru copiii sărmani, cărora e bine să le dați nuci, colaci și turte cu mălai.

Nu aveți voie să spălați

De asemenea, în biserici se fac pomeni pentru toți cei care au murit fără lumină și în condiții suspecte. De sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică nimeni nu are voie să spele sau să facă alte treburi. Nu vă certați cu nimeni astăzi, nu stați certați, pentru că veți avea probleme.

Rugăciune puternică adresată Maicii Domnului

Cei care au dorințe mari și vor să le împlinească, trebuie să citească astăzi această rugăciune și vor vedea cu adevărat minunea din viața lor. ”O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi.

Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostivi nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

„Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor”

Auzi-ne pe noi, cei ce ne cere ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare;

asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

„Că tu, Doamnă, ești slavă celor cerești și nădejdea pământenilor”

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijină, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, nu apără și nu ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și nu luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru.

Că tu, Doamnă, ești slavă celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne cere ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

„Necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești”

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajuta-mi ca neputincios, hrănește-mă ca pe un străin.; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

„Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu”

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care pot face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile. cerești și pământești.

Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

„Până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți”

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să nu izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea mai învenită. a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți.

Ca prin pace și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”