Atenție! Toți românii care au procese la Înalta Curte trebuie să știe aceste lucruri

Atenție! Toți românii care au procese la Înalta Curte trebuie să știe aceste lucruri
Românii care au procese la Înalta Curte vor avea un acces mai facil la instituție, chiar de acasă sau de la birou.  Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) continuă implementarea Planului de digitalizare a instanței supreme, prin operaționalizarea serviciului de depunere  electronică a cererilor, înscrisurilor și a altor documente adresate instituției, prin intermediul noului său website – www.iccj.ro.

De la finele săptămânii trecute, aplicația este disponibilă, pentru toate Secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și pentru Completurile de 5 judecători, prin accesarea secțiunii ÎCCJ Digital – Dosar electronic. Aceasta este gratuită și permite depunerea de documente care  sunt transmise și atașate direct, inițial electronic, iar ulterior fizic, la oricare dintre dosarele  aflate pe rolul instanței supreme, se arată înr-o informare de presă transmisă de ÎCCJ.

Pentru folosirea acestui serviciu este necesară completarea formularului disponibil pe site, utilizatorii fiind rugați să consulte instrucțiunile de utilizare a acestuia.

„Prin operaționalizarea posibilității de depunere a diferitelor documente prin intermediul site-ului propriu, Înalta Curte de Casație și Justiție urmărește îmbunătățirea liberului acces la justiție al cetățenilor, în special în contextul pandemiei de COVID-19, diminuarea costurilor presupuse de procedurile judiciare pentru cetățeni și reprezentanții acestora, dar și diminuarea duratei de soluționare a cauzelor, prin eliminarea incidentelor procedurale legate de transmiterea, înregistrarea și primirea la dosar a diverselor cereri și documente”, arată judecătoarea Corina Alina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Ce se întâmplă de anul viitor pe site-ul ÎCCJ

Conform aceleiași informări oficiale, începând cu data de 1 februarie 2022, activitatea de primire în format electronic a tuturor actelor adresate Înaltei Curți de Casație și Justiție va fi centralizată în cadrul aplicației informatice sus-menționate.

Totodată, în cadrul formularului de utilizare a acestui serviciu este disponibilă și posibilitatea de înrolare în cadrul aplicației de comunicare electronică a actelor de procedură (TDS), care permite comunicarea citațiilor, a hotărârii judecătorești în format integral și a altor acte de procedură sau documente depuse de către părți către toți participanții la proces, în format electronic, prin e-mail, asigurând astfel celeritatea desfășurării procesului.

Depunerea electronică a petițiilor

Începând cu aceeași dată, 19.11.2021, este disponibil prin intermediul site-lui ÎCCJ și serviciul de depunere electronică a petițiilor și a cererilor întemeiate pe dispozițiile Legii 2 nr.544/2001, care permite transmiterea instantanee a petițiilor și a cererilor depuse de către cetățeni către compartimentul specializat al instanței supreme.

Pentru implementarea acestor noi facilități informatice instanța supremă a beneficat de sprijinul tehnic indispensabil al Tribunalului Arad, în cadrul parteneriatului dintre cele două instanțe, Înalta Curte adresând muțumiri conducerii Tribunalului Arad și specialiștilor IT Raul Baltă și Cosmin Berge.

De ce să utilizați serviciul de depunere electronică a cererilor

Avantajele utilizării de către cetățeni a serviciului de depunere electronică a cererilor, înscrisurilor și a celorlalte documente prin intermediul paginii web a Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt numeroase. De aceea instanța supremă le recomandă românilor care au procese aici să țină cont de ele:

– primirea cvasi-instantanee la instanță a documentelor, fiind eliminate timpul de așteptare și incertitudinile legate de utilizarea în acest scop a serviciilor poștale/de curierat;

– eliminarea, pentru părți și reprezentanții lor, experți etc. a cheltuielilor presupuse de deplasarea la serviciile de registratură ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru depunerea personală de cereri, documente, petiții etc;

– transmiterea documentelor oricând, 24/24, 7 zile pe săptămână, fără a mai fi necesară încadrarea în programul de lucru cu publicul al compartimentelor de arhivă/registratură;

– o mai bună protecție a datelor cu caracter personal conținute în cuprinsul documentelor transmise;

– primirea unei confirmări automate din partea sistemului informatic, pentru dovedirea depunerii documentelor cu respectarea eventualelor termene procedurale;

– posibilitatea transmiterii cererilor/petițiilor sau a altor documente care necesită semnătură sub semnătură digitală autorizată sau sub semnătură olografă (prin semnarea de către parte a documentului în format fizic și, ulterior, scanarea

acestuia);

– reducerea duratei de soluționare a cauzelor și accelerarea desfășurării procedurilor judiciare, în special prin utilizarea acestui serviciu concomitent cu serviciul de transmitere în format electronic, prin e-mail, a actelor de procedură și aplicația dosar electronic.