Marea doamnă a cântecului bucovinean: Sofia Vicoveanca

Marea doamnă a cântecului bucovinean: Sofia Vicoveanca
În cadrul rubricii noastre de weekend - „Nostalgia Electrecord” vom povesti despre Vatra Rădăuţilor. Aici s-a creat şi de aici se transmite din generaţie în generaţie un original tezaur de creaţie populară. Pe aceste minunate meleaguri, cu o bogată ambianţă spirituală, a înmugurit şi a crescut un stejar al cântecului bucovinean: Sofia Vicoveanca.

„La poalele obcinelor rădăuţene, în aşezarea domoală a satului Vicovu de Jos, aici a copilărit şi a fremătat la prima atingere cu tălmăcirea spirituală a vetrei sale. Aici poposeşte cu drag şi emoţie la manifestările tradiţionale ale satului, ascultă şi învaţă cântece bătrâneşti, şiraguri spontane de strigături, ţese şi coase frumoase podoabe ale costumului popular, contopindu-se astfel cu viaţa satului.

Din copilărie, în sufletul ei – ca într-un stup de albine – s-au adunat bogate şi dulci miresme ale florilor de pe aceste mândre plaiuri. Datorită sensibilităţii sale muzicale, glasul său original timbrat, stilul său autentic, devine artistă profesionistă a Ansamblului de cântece şi dansuri „Ciprian Porumbescu” din Suceava (1959).

În cadrul acestui valoros colectiv artistic, Sofia Vicoveanca realizează o permanentă profesionalizare, urcând treaptă cu treaptă  spre consacrarea sa. Realizează cu mult succes înregistrări la Radio – Iaşi şi Bucureşti, emisiuni la Televiziune, apare primul ei disc la Electrecord (1965).

În următorii ani îşi împlineşte repertoriul cu noi genuri de cântece, culese de la mama ei, din alte sate ale vetrei rădăuţene şi ale judeţului.

Personalitatea conturată, măiestria şi forţa interpretativă, amplul repertoriu al Sofiei Vicoveanca, sunt unanim recunoscute şi apreciate, ea devenind pentru publicul şi specialiştii genului interpretul reprezentativ al cântecului bucovinean.

Sofia Vicoveanca și Nicolae Botgros – copertă disc Electrecord

Cu fidelitate şi totală  contopire cu tradiţia, Sofia Vicoveanca oferă pe orice disc o nouă si impresionantă reîntâlnire cu  virtuozitatea interpretativă. Şi de acestă dată, s-au armonizat în mod remarcabil valoarea, bogăţia şi varietatea repertoriului cu cea a interpretării şi a glasului său unic. Trebuie să mai alăturăm acestor trăsături faptul că fiecare gen sau temă, vers poetic sau muzical, sunet sau silabă, se contopesc cu participarea afectivă şi conştientă a interpretului.

  O fotografie rară: Împreună cu prietena ei, Margareta Pâslaru

Sofia Vicovenca interpretează duioase cântece de leagăn, sensibile şi dragi cântece de dragoste şi dor, vioaie cântece de joc cu pitoreşti şi bogate imagini ale satului vechi şi nou, spirituale şi nostalgice cântece ale ceremonialului de nuntă şi altele.

Astăzi, din totdeauna, bogata vatră a Rădăuţilor se mândreşte cu Sofia Vicoveanca, marea doamnă a cântecului bucovinean, falnic stejar al folclorului românesc, ecoul vibrant şi permanent al neamului său”. (text și foto: I.D.)

Pe 23 septembrie, Sofia Vicoveanca a împlinit 79 de ani. La mulți ani, Doamnă a cântecului românesc!

Exclusiv. Fotografii rare cu Maria Tănase…și iubitul Harry

Distribuie știrea: Facebook | Twitter | WhatsApp