Rugăciunea către Sfinții Mihail și Gavriil vă scapă de necazuri, suferințe și boli. E extrem de puternică

Rugăciunea către Sfinții Mihail și Gavriil vă scapă de necazuri, suferințe și boli. E extrem de puternică
An de an, ziua de 8 noiembrie are mare însemnătate pentru toată creștinătatea, fiind momentul în care sunt cinstiți cu elavie sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Din prima zi a lunii noiembrie și până în seara de 8 noiembrie, când sunt cinstiți sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cine are probleme trebuie să citească această rugăciune aducătoare de mari bucurii.

Rugăciunea către Sfinții Mihail și Gavriil vă scapă de necazuri, suferințe și boli. E extrem de puternică

Una dintre cele mai puternice rugăciuni care există, cea către sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil întărește speranța oricărui credincios că va trece peste orice necaz și suferință, iar dușmanii vor dispărea din viața lor și dorințele li se vor împlini. În perioada în care citiți această rugăciune ar fi bine dacă ați ține post și ați face milostenie.

“Nu ne treceți cu vederea nici pe noi cei ce am alunecat prin păcat”

“O, Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavriile, cei ce sunteți nebiruiti apărători creștinilor, cu zidurile rugăciunilor voastre oprind toate loviturile vrăjmașilor noștri nevăzuți, dați-ne nouă mână de ajutor ca să ne ridicăm din groapa patimilor.

Ca unii ce vă îndulciți neîncetat de vederea feței dumnezeiești și pururea înconjurați pământul, ca să pliniți voile Stăpânului, nu ne treceți cu vederea nici pe noi cei ce am alunecat prin păcat și cerem prin voi să ni se dea mare milă, ca să biruim toate necazurile acestei vieți.

Cei ce aduceți neîncetat tămâia laudelor îngerești Celui Ce este Mireasma Raiului, faceti pomenire și de noi, cei ce nu mai avem îndrăzneala a ne ruga Ziditorului pentru mulțimea păcatelor noastre.

“Ca niște milostivi slujitori ai Celui Milostiv mijlociți pentru noi mântuirea sufletelor”

Ca cei ce stați înaintea Domnului, gata spre auzirea dumnezeieștilor cuvinte ale voii Sale, plecați urechea și auziți și suspinurile inimilor noastre, a celor ce suntem cuprinși de legăturile durerii. Ca niște milostivi slujitori ai Celui Milostiv mijlociți pentru noi mântuirea sufletelor și împărtășirea din izvorul dumnezeieștilor daruri.

Stingeți săgețile ispitelor celor pornite asupra noastră și sub acoperământul păcii ne primiți pe noi, cei tulburați de viforul necazurilor.

“Mijlociți pentru noi adăpare din izvoarele pocăinței și din râurile gândurilor smerite”

Sub aripile rugăciunilor voastre ne ocrotiți pe noi, cei ce alergăm la mijlocirea voastră și ndreptați pașii gândurilor noastre pe căile înțelepciunii, ca împreună cu voi să aducem Treimii Celei de viață Făcătoare cântarea cea întreit sfântă ca pe o jertfă a nimicniciei noastre.

Mijlociți pentru noi adăpare din izvoarele pocăinței și din râurile gândurilor smerite, ca trecând fără tulburare marea acestei vieți să aducem Ziditorului laudă, iar voi mulțumirea cuvenită: Slavă Ție, Stăpâne Preasfinte, Cel Ce ne trimiți nouă ocrotitori pe îngerii Tăi, ca să stârpească neghinele patimilor și să sădească în inimile noastre florile gândurilor luminate”.