Simona Ionescu / Redactor Șef

Cine va rosti această rugăciune în fiecare duminică va scăpa de orice rău

Cine va rosti această rugăciune în fiecare duminică va scăpa de orice rău
Sfinții părinți spun că rugăciunea de duminică este extrem de puternică și poate face ca viața să se schimbe radical. Cu o singură condiție: să aveți evlavie.

Atunci când aveți nevoie să vă regăsiți liniștea și fericirea, citiți această rugăciunea în fiecare duminică. Veți vedea diferența.

Cine va rosti această rugăciune în fiecare duminică va scăpa de orice rău

Când necazurile ne acaparează, ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Și atunci orice rău, orice supărare, orice necaz pare că se spulberă, iar bucuria și fericirea intră din nou în viața noastră. Citiți această rugăciune în fiecare duminică și veți simți cu adevărat ajutorul și binecuvântarea Domnului.

„Tu ești Unul Dumnezeu în Trei Fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”

“Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om. Ție deci, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin și-ți mulțumesc foarte pentru Darurile cele mari ce ai făcut și le faci tuturor făpturilor Tale.

Inima mi se bucură și se desfătează când stau și cuget cum că numai Tu Însuți ești Dumnezeu Atotsfint, Atotînțelept, Atotputernic, necuprins, încât nicio bunătate și nicio mărire nu-ți lipsește. Tu ești Unul Dumnezeu în Trei Fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Numai pe Ține Te cunosc Dumnezeu adevărat și Te mărturisesc și Te măresc, Ție mă închin și-ți servesc pururea, cu toată inima și cu toată puterea.

„Binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad!”

O, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi! O, Binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-mi Darul și acoperământul Tău!

Mult îndurate Stăpâne, rogu-Te, să uiți păcatele mele cele multe, după mulțimea îndurărilor Tale. Mulțumesc din toată inimă pentru bunătățile ce-mi trimiți în toate zilele, mai vârtos însă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci aștepți căința mea, ca un iertător Atotbun și îndurat.

„Să mă căiesc de păcatele mele și să mă îndreptez cu mărturisirea”

Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi Darul ca să petrec bine și creștinește în această săptămână și să nu mai păcătuiesc Ție, nici cu cugetarea, nici cu cuvântul nici cu fapta întru mărirea și onoarea Învierii Tale celei de-a treia zi și a venirii Duhului Tău Celui Sfânt asupra Apostolilor.

Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, Prea Bunule Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele și să mă îndreptez cu mărturisirea. Iar în ora morții să fiu aflat pregătit, cuminecat și cu inima curată, și să fiu aflat demn de Împărăția Ta cea veșnică. Amin”.

 

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre