Simona Ionescu / Redactor Șef

Nu doar medicamentele vă scapă de durerea de cap, ci și rugăciunea. Iată ce trebuie să rostiți

Nu doar medicamentele vă scapă de durerea de cap, ci și rugăciunea. Iată ce trebuie să rostiți
Când durerea de cap apare din senin și viața se schimbă radical. Există însă o rugăciunea care poate face minuni în scurt timp.

Durerile de cap vă pot enerva la culme și chiar vă pot strica ziua, pentru că nu vă veți putea concentra la ce aveți nevoie. Iată ce rugăciune vă este de un real ajutor.

„ Cel ce cuptorul cel de șapte ori încins și văpaia cea din Babilon le-ai prefăcut în rouă”

Dacă suferiți de dureri mari de cap e vine să încercați să vă hidratați bine organismul, să evitați stresul și să dormiți minim opt ore pe noapte. Dar și să citiți această rugăciune, de mare folos. “Domnului să ne rugăm, Stăpâne, Dumnezeul nostru, împăratul veacu­rilor, Cel atotputernic și atotțiitor, Care faci pe toate și însuți le schimbi cu voia Ta.

Cel ce cuptorul cel de șapte ori încins și văpaia cea din Babilon le-ai prefăcut în rouă și pe sfinții trei tineri neatinși i-ai păzit;

„Izgonește toată lucrarea diavolească, toată calea și toată vrăjmășia satanei”

Doctorul și tămăduitorul sufletelor noas­tre, mântuirea celor ce nădăjduiesc în Tine, Ție ne rugăm și cu umilință cerem: depărtează, înlătură, izgonește toată lucrarea diavolească, toată calea și toată vrăjmășia satanei, privirea cea rea, nesățioasă și pizmașă a ochilor celor făcători de rele a oame­nilor pizmași, de la robul Tău (N).

Și fie ca, din fru­musețe sau pentru putere, ori din întâmplare sau din pizmă și răutate, i-a venit lui această neputință, însuți.

Cea mai puternică rugăciune care vă scapă de durerile de cap

Iubitorule de oameni Stăpâne, tinde mâna Ta cea tare și brațul Tău cel atotputernic și înalt și cercetează această zidire a Ta și-i trimite înger de pace, stăpânitor și păzitor sufletului și trupului, care să gonească și să stârpească de la ea tot sfatul rău.

„ Așa, Doamne Dumnezeul nostru, milostivește-Te spre robul Tău și izbăvește-l de toată stricăciunea și supărarea ce i s-a făcut din pizmă”

Toată pizma și deochiul făcător de stricăciune al oamenilor răi, ca, izbavită fiind cu puterea Ta, să-Ți cânte Ție cu mulțumire: Domnul este ajutorul meu, și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul; și iarăși: nu-mi va fi frică de rele, pentru că Tu cu mine ești; că Tu ești Domnul puterii mele, Cel tare și stăpânitor, Domnul păcii, Părintele veacului ce va să fie.

Așa, Doamne Dumnezeul nostru, milostivește-Te spre robul Tău și izbăvește-l de toată stricăciunea și supărarea ce i s-a făcut din pizmă. Pentru rugăciu­nile preabinecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria.

„ Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noas­tre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înăl­țăm și Celui fără de început al Tău Părinte”

Cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu rugăciunile arhanghelilor celor cu chip de lumină; ale cinstitului, măritului proorocului, Înaintemergătorului și Boteză­torului Ioan; ale sfintei și marii mucenițe Marina; ale sfântului Stelian.

Ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva cea nouă; ale sfântului sfințitului mucenic Elefterie și ale sfântului (N), a cărui pomenire săvârșim, și ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noas­tre, Hristoase, Dumnezeul nostru.

Și Ție slavă înăl­țăm și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre