Simona Ionescu / Redactor Șef

Se caută soldați pentru România! Ministerul Apărării a scos la concurs peste 5000 de posturi. Ce criterii trebuie îndeplinite

Se caută soldați pentru România! Ministerul Apărării a scos la concurs peste 5000 de posturi. Ce criterii trebuie îndeplinite
Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Apărării au fost scoase la concurs peste 5000 de posturi de soldați profesioniști pentru tineri. Iată ce criterii trebuie îndeplinite.

A fost deschis procesul de recrutare pentru tineri, băieți și fete, pentru ocuparea posturilor de soldați și gradați profesioniști. Primul criteriu, spun reprezentanții Ministerului Apărării, este ca viitorii candidați să aibă între 18-45 de ani. Sunt disponibile 5093 de locuri în București și 41 de județe din țară.

Ultima zi de înscriere este 1 martie

Tinerii care doresc să fie soldați în armata României, trebuie să se grăbească. Înscrierea candidaților a început pe 12 februarie și va ține până pe 1 martie 2024. Între 19 februarie – 4 martie 2024 va avea loc selecția candidaților, urmând ca între 26 februarie – 8 martie 2024 să se desfășoare examinările medicale în unitățile sanitare militare. 22 martie 2024 va fi termenul final de întocmire a dosarelor de candidat.

Ce criterii trebuie îndeplinite

Candidații care doresc să fie soldați, respectiv gradați profesioniști în activitate trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România de cel puțin șase luni. De asemenea, nu trebuia să fi avut la activ vreo condamnare pentru o infracțiune asupra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Concurenții nu trebuie să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice. În cazul  în care este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate. Nu în ultimul rând, candidații nu trebuie să facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română. Și, de asemenea, să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare.

Criterii speciale pentru femei

În ceea ce privește femeile, acestea nu trebuie să fie asociați unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege. Dacă se află în această situație după admiterea la programul de instruire, să se angajeze în scris că va renunța la acea calitate după admiterea la programul de instruire.

5000 de locuri de muncă pentru soldați și gradații profesioniști

De asemenea, femeile nu trebuie să facă parte din culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare. Dacă femeile sunt în stare de graviditate sau maternitate, atunci trebuie să declare în scris că își asumă riscurile. În plus, doamnele trebuie să-și exprime acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018.

Candidații trebuie să aibă permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C

Persoanele care vor să fie gradați și soldați profesioniști trebuie să aibă vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire. Și cel mult 45 de ani împliniţi, când se termină programul de instruire. De asemenea, trebuie să aibă cel puțin zece clase. Cei care optează pentru arma auto, trebuie să aibă permis de conducere categoriile B și C.

La începerea programului de instruire, candidații vor declara în scris să renunță la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar ori. Și, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate.

Cei care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist aviație, specialitatea militară „însoțitor de bord-paramedic” trebuie să fie absolvenți ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ. Nu în ultimul rând, candidații își vor exprima în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.

Ce salarii vor primi soldații și gradații profesioniști

Pentru soldații și gradații profesioniști fără funcții și bonusuri, salariile sunt între 2439 lei – 4126 de lei. Maiștrii militari fără funcție și fără  bonusuri, vor primi un salariu între 3.072 lei – 5.971 de lei. Cele mai mari salarii le vor primi ofițerii fără funcție și bonusuri, care variază între 3.372 lei -12.143 lei.

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre