Ultima zi în care românii mai pot să cumpere vechime în muncă pentru a avea anii de pensie

Ultima zi în care românii mai pot să cumpere vechime în muncă pentru a avea anii de pensie
Orice salariat care vrea să se pensioneze și nu are anii de muncă efectuați conform legii, pot cumpăra vechime. Atenție! Termenul până la care o mai pot face este 31 august.

Vechimea în muncă și contribuția la sistemul public de pensii sunt criterii pentru stabilirea pensiei. Președintele Klaus Iohannis a promulgat în data de 22 iunie 2021, Legea privind cumpărarea vechimii în muncă. Legea a fost adoptată de Parlament în luna mai 2021. Și atunci a fost stabilit un termen până la care se putea cumpăra vechime, dar acesta a fost prelungit de câteva ori. Acum, la 31 august este ultima zi.

Nu oricine poate să cumpere vechime în muncă. Pot face asta persoanele care nu au calitatea de pensionari. Se poate face de către cei care nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

Pot cumpăra  vechime și românii care au cotizat într-un sistem de asigurări sociale în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale.

Așa cum este prevăzut în lege, data până la care se poate cumpăra vechimea va fi 31 august 2023.  Este vorba despre plata contribuţiei de asigurări sociale datorate care se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare.

Ce acte trebuie completate pentru Casa de Pensii

Practic, contribuția de asigurări sociale poate fi plătită pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori încheierii contractului de asigurare, în cazul în care nu au realizat stagiu de cotizare.

Acte necesare

  • Încheierea unui contract de asigurare social
  • Act adițional
  • Declarație din care reiese că nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii și nu e pensioner.
  • Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, de tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

Care este procedura pentru a cumpăra vechime pentru pensie

  • Actele menționate mai sus trebuie depuse la casa teritorială de pensii.
  • Plata se va realiza lunar sau într-o singură tranșă, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Dacă nu se achită în întregime suma, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.
  • Plata se poate face prin orice mijloc de plată, inclusiv numerar la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.
  • Venitul asigurat care va fi completat pe contractul de asigurare socială ce va fi semnat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil la data încheierii acestuia.
  • Când întreaga sumă va fi plătită, atunci va înceta contractul.
  • Vârsta de pensionare în acest moment este de 65 de ani la bărbați și 61 (+ la femei).

 

 

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre