14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci. Ce nu aveți să faceți sub nici o formă

14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci. Ce nu aveți să faceți sub nici o formă
Cinstită pe data de 14 septembrie de întreaga creștinătate, sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci aduce cu sine multe tradiții și obiceiuri.

Înălțarea Sfintei Cruci e una dintre marile sărbători ale românilor. Dacă aveți nevoie de minuni în viața voastră, citiți cu multă evlavie și credință rugăciunea la Sfânta Cruce.

14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci. Ce nu aveți să faceți sub nici o formă

Tradiția spune că în acestă zi șerpii se strâng la un loc, se încolăcesc și vor produce o piatră nestemată, care este grabnic folositoare pentru vindecarea tuturor maladiilor. Pe 14 septembrie există obiceiul ca preoții să sfințească viile și butoaiele cu vin, pentru ca gospodarii să aibă o recoltă bogată. Strugurii din ultima recoltă nu se consumă, ci se păstrează pentru a fi dați păsărilor cerului, pentru că se numesc strugurii lui Dumnezeu.

Pentru a fi apărați de cele rele, duceți la biserică busuioc, mentă, maghiran și cimbru. Tot în această zi se sfințesc monede, care se vor păstra apoi în portofel, alături de o cruciuliță. Se spune că veți avea spor și belșug în casă. Pentru a vă vindeca trupul și sufletul, de Înălțarea Sfintei Cruci se ține post, cel mai bine post negru. În această zi nu se mănâncă nuci, usturoi, pește și prune. Nu în ultimul rând, nimeni nu are voie să lucreze.

Rugăciune aducătoare de mari bucurii

“O, fericită şi preacinstită Cruce, ţie ne închinăm. Și te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălţare. Ca o pavăză şi armă nebiruită, ocroteşte şi acoperă cu darul tău pe cei ce cântă. Doamne, Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisesc înaintea Ta. Ai luat moarte pe Cruce pentru păcatele noastre.

Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Și eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele. De aceea mă rog bunătăţii Tale nemărginite, fă-mă părtaş sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni şi morţii Tale celei de viaţă făcătoare.

Ca să mă învrednicesc, prin Darul Tău. Să câştig şi eu asemenea Ţie. Pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai răbdat pentru mântuirea mea, întărindu-mă pururea cu aceeaşi putere şi răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulţumitorii.

Întăreşte-mă, Doamne, ca să pot ridica cu bucurie înainte Sfânta Ta Cruce cu deplină pocăinţă. Întristarea morţii Tale să o simt, precum au simţit-o Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi şi mironosiţele femei. Dă-mi, Doamne, şi mie darul Tău şi iartă păcatele mele pentru Sfintele Tale Patimi.

Mă primeşte prin pocăinţă în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Asemenea fă cu toţi creştinii, vii şi morţi, precum se roagă Ţie în toate zilele. Învredniceşte-ne de Împărăţia Ta. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi zic către Dânsa: mărire Ei pentru dragostea Ta.

Bucură-te preacinstită Cruce a Lui Hristos!

Prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus ţintuit. Bucură-te, pom preamărit, pentru că Tu ai ţinut rodul vieţii ce ne-a mântuit din moartea păcatului. Cum pot eu să fug de Cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să-mi pară grele chinurile văzând pe Stăpânul meu că le iubeşte şi le cere şi le socoteşte Lui de mare cinste?

Ruşine-mi este, cu adevărat, de mă voi întrista de relele ce-mi pricinuiesc oamenii, sau de ispitele ce-mi aduc diavolii, trupul şi gândul meu cel rău, sau pentru sărăcia şi bolile ce-mi vin din voia Lui Dumnezeu, deoarece acestea toate le trimite pentru ca să mă apropie mai mult de El. Înmulţeşte-mi, Doamne, ostenelile, ispitele şi durerile.

Sunt neputincios de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneţ, rău de nu mă vei preface în bun, pierdut de nu mă vei ierta, rob de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin și o măresc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Sursă foto: crestinortodox