24 septembrie, sfânta muceniță Tecla. Cine îi aduce omagiu va fi scăpat de orice primejdie

24 septembrie, sfânta muceniță Tecla. Cine îi aduce omagiu va fi scăpat de orice primejdie
Una dintre sfintele mult prețuite de români este cuvioasa Tecla, cinstită cu evlavie pe data de 24 septembrie.

Ziua de 24 septembrie reprezintă un moment foarte important pentru întreaga creștinătate. Este ziua sfintei Tecla, un moment în care trebuie să vă rugați cu multă speranță muceniței.

24 septembrie, sfânta muceniță Tecla. Cine îi aduce omagiu va fi scăpat de orice primejdie

Indiferent ce probleme ați avea, nu trebuie decât să vă rugați din tot sufletul și cu toată inima sfintei mucenițe Tecla. Se spune că aceasta poate rezolva și cele mai mari probleme, în plus vă scapă de primejdiile în care vă aflați.

Rugăciune către Sfânta Întâia-Muceniță Tecla

“Sfântă Tecla, întâia pătimitoare pentru Hristos și propovăduitoare a Evangheliei, privește din ceruri către noi, cei neputincioși și împovărați cu multe păcate, care cerem de la tine ajutor și călăuzire. Ceea ce din tinerețe ai slujit lui Hristos, povățuiește pe cei tineri să iubească pe Domnul și să împlinească sfintele Lui porunci.

Ceea ce ai suferit pentru credință și pentru curăție, fii ocrotitoare celor nedreptățiți, alinătoarea durerilor celor suferinzi și sprijinitoare celor ce se luptă împotriva ispitelor și a patimilor. Ceea ce ai viețuit mulți ani în pustie și te-ai nevoit în post și rugăciune, dăruiește dor de cer și râvnă sfântă monahilor și monahiilor care și-au închinat viața slujirii Domnului.

Ceea ce ai fost întocmai cu Apostolii, dăruiește-ne să devenim apostoli ai lui Dumnezeu prin viețuirea, prin faptele și prin cuvintele noastre, ca să fim lumină în lume.

“Iar nouă, celor aflați pe marea învolburată a acestei vieți trecătoare, ajută-ne să împlinim făgăduințele Sfântului Botez”

Tu, ceea ce te-ai rugat pentru sufletul răposatei Falconila și ai înduplecat pe Dumnezeu să o izbăvească din focul cel de veșnic, fii mijlocitoare pentru iertarea sufletelor celor dragi ai noștri, care au trecut la cele veșnice. Iar nouă, celor aflați pe marea învolburată a acestei vieți trecătoare, ajută-ne să împlinim făgăduințele Sfântului Botez, să spălăm cu lacrimi de pocăință întinăciunea păcatelor, și să dobândim îndreptarea vieții, prin viață virtuoasă.

Înalță rugăciuni către Domnul Hristos, ca să întărească poporul bine-credincios în fapte bune, să ne dăruiască cele de trebuință în viața aceasta, și toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor, să ne păzească de căderi în păcat. Și să ne învețe a viețui potrivit voii Sale, ca să ne învrednicim a ajunge întru lumina cea neînserată a Împărăției Sale celei veșnice, și să slăvim, împreună cu toți sfinții, pe Tatăl, și pe Fiul, și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin”.

Sursă foto: doxologia