Anunț important de la Casa Națională de Sănătate! De ce servicii medicale vor beneficia pacienții în anul 2022

Anunț important de la Casa Națională de Sănătate! De ce servicii medicale vor beneficia pacienții în anul 2022
S-au aprobat pachetele de servicii, condițiile de acordare a asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale de care vor beneficia pacienții de la 1 aprilie 2022.

Prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 955/181/2022 a fost aprobată prelungirea aplicabilității până la 31 decembrie 2022 a prevederilor Ordinului nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021.

Principalele modificări vizează asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice

Iată pachetul de bază acordat în asistența medicală primară, prin introducerea de servicii diagnostice și terapeutice care pot fi acordate de către medicii de familie:

*intervenții de mică chirurgie, imobilizare entorsă, sondaj vezical, peakflowmetrie, administrare medicaţie sub formă de aerosoli.

*serviciile de administrare a tratamentelor – intramuscular, subcutanat, intravenos sau perfuzabil, după caz – au fost incluse în categoria serviciilor medicale care pot fi efectuate la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz, în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit.

*serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se vor acorda în cadrul programului de lucru, dar a fost eliminată obligația de a fi efectuate numai la cabinet.

*servicii (deja existente) pentru depistarea precoce a factorilor de risc asociați bolilor cronice cu impact major în sănătatea publică

Servicii pentru cei suspectați de diabet

*reglementări speciale necesare pentru  prevenirea, depistarea și tratamentul diabetului zaharat. Astfel, în cadrul serviciilor de prevenție acordate de medicii de familie pentru asigurații adulți cu vârsta de 18 ani și peste, pacienții supraponderali/obezi și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat, se recomandă efectuarea testului de toleranță la glucoză per os (TTGO) și a HBA1c.

Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei. În funcție de rezultatele investigațiilor recomandate, medicul de familie poate să includă pacientul în Programul Național de Diabet Zaharat și să inițieze tratamentul cu DCI  Metforminum. Dacă la consultațiile ulterioare de control valoarea HBA1c este ≥ 6,5%, medicul de familie va trimite pacientul pentru consultație la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau la medici cu competenţă/atestat în diabet.

Servicii de recuperare, psihologie și psihoterapie

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în lista serviciilor conexe au fost introduse și serviciile care pot fi recomandate de medicii de specialitate:

*medicină fizică și reabilitare

* serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

*serviciile furnizate de fizioterapeut, care se acordă conform unui plan de proceduri specifice recomandat de medicul de medicină fizică și reabilitare.

*a fost revizuită integral lista afecţiunilor la adult și copil pentru care pot fi acordate servicii de medicină fizică şi reabilitare în baza de tratament. Acestea se acordă numai pe baza planurilor de proceduri eliberate de medicii de medicină fizică și reabilitare aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

*au fost adăugate noi proceduri de medicină fizică şi reabilitare în baza de tratament, precum TECAR, respirație la presiune pozitivă, masaj pneumatic al extremităților, crioterapie.

*medicii de specialitate din medicină fizică şi reabilitare pot efectua în cabinet proceduri diagnostice sau tratamente, cum ar fi evaluarea funcțională instrumentală cu dispozitive mecatronice, tratamentul intraarticular cu plasmă îmbogățită cu trombocite, blocajele chimice pentru spasticitate, puncţiile şi infiltraţiile intraarticulare, infiltraţiile nervoase regionale și testele clinice.

*medicii specialiști de medicină fizică şi reabilitare pot efectua unele ecografii din pachetul de servicii medicale paraclinice de bază, în cazul în care aceste investigații sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate, inclusiv de la medicul de familie, în limita competenţei şi a dotărilor necesare, pentru care se încheie act adițional.