Începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ce rugăciune trebuie citită în această perioadă

Începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ce rugăciune trebuie citită în această perioadă
Luni, 20 iunie 2022, întreaga creștinătate intră în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ce nu aveți voie să faceți.

Postul sfinților Apostoli Petru și Pavel au o durată schimbătoare, în funcție de sărbătoarea Paștelui.

Începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ce rugăciune trebuie citită în această perioadă

Postul sfinților apostoli Petru și Pavel nu este unul atât de aspru ca celelalte, cele nouă zile fiind cu dezlegare la pește. În perioada 20-29 iunie 2022, creștinii nu au voie să facă nunți și nici să scuture merii înainte de ziua sfinților, pentru că va cădea grindina peste holde. De asemenea, în acest post femeile nu ar trebui să mănânce mere până în ziua de 29 iunie și astfel vor fi ferite de boli. Pentru a nu vă trezi cu pistrui pe față și pete, e bine să vă spălați cu apă la miezul nopții.

Rugăciunea pentru îndeplinirea oricărei dorințe

Se spune că pentru a vă împlini orice dorință, indiferent cât de imposibilă ar fi, e bine să citiți această rugăciune care face adevărate minuni. „Pe Voi, Apostoli slăviţi ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi.

Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine. Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru.

Priviţi spre Biserica lui Hristos care călăuzeşte popoarele

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin. Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu, vă bucuraţi de vederea Lui în slava cerească. De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos care călăuzeşte popoarele, pentru ca ele să vadă lumina Evangheliei şi să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.

Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru să-i lumineze şi să-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoţi şi întregul popor creştin. Rugaţi-L pe Domnul secerişului să trimită lucrători sârguincioşi în ogorul Tău, pentru ca toţi oamenii de bunăcredinţă să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică.

Slăviţi Apostolii Petru şi Pavel, să ascultaţi rugăciunea noastră, credincioşi încercaţi de cumplite necazuri, să fiţi milostivi şi să îndepărtaţi din viaţa noastră furia duşmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ. Amin!”.