O rugăciune cu totul și cu totul specială vă aduce fericirea în suflet și în case. Se citește în fiecare vineri

O rugăciune cu totul și cu totul specială vă aduce fericirea în suflet și în case. Se citește în fiecare vineri
Există rugăciuni pentru sănătatea, pentru a găsi jumătatea sau un loc mai bun de muncă, dar sunt puțini cei care știu că există și o rugăciune care aduce fericire celui care o citește.

Nu există om care să nu tindă către fericire și ar face orice e posibil să realizeze acest lucru. Citiți rugăciunea fericirii și veți vedea cum viața se va schimba radical.

O rugăciune cu totul și cu totul specială vă aduce fericirea în suflet și în case. Se citește în fiecare vineri

O rugăciune care vă schimbă total viața este rugăciunea fericirii, care se citește cu multă credință în fiecare vineri. În această zi trebuie să țineți post și să faceți milostenie. Aceste minunate cuvinte se vor rosti până când problemele se vor rezolva.

“Te rog, Doamne, dă-mi răbdare, înţelepciune, dragoste desăvârşită, nădejde nezdruncinată şi toate virtuţile care ne trebuie ca să ne mântuim. Apără-mă de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciţi, de patimi şi păcate. Ajută-mă, Doamne, la început de an, ca să nu mă lepăd de Tine în nici un fel. Păzeşte-mă de ceasul încercărilor de la Apocalipsă şi scrie numele meu în Cartea Vieţii Tale.

„Trimite tuturor creştinilor din toată lumea har şi putere”

Deschide, Doamne, urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiţei Tale celei de mântuire şi să înviem pentru viaţa veşnică. Trimite tuturor creştinilor din toată lumea har şi putere, ca să biruiască pe satana şi vino în ajutor la tot creştinul cel necăjit şi întristat, care are trebuinţă de ajutorul Tău. Pentru noi, oile păşunii Tale, numai Tu eşti apărătorul cel puternic şi numai în Tine ne încredem, de aceea te rugăm să ne ajuţi şi să nu ne lepezi de la faţa Ta.

„Ascultă, Doamne, ruga mea!”

Adu-Ţi aminte Doamne şi de cei adormiţi din neamurile noastre, de părinţii noştri, de toţi fraţii şi surorile care au plecat dintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii şi sărindare şi pomeneşte-i întru împărăţia Ta. Auzi-ne şi pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe Ucenicii Tăi când Te rugau. cum ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinţii Părinţi şi nu ne lepăda pe noi de la Faţa Ta.

„Tu eşti Dumnezeul nostru în care credem şi căruia ne închinăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”

Că zidirea Ta suntem şi pe alt Dumnezeu nu ştim, ci numai Tu eşti Dumnezeul nostru în care credem şi căruia ne închinăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale Sfinţilor Îngeri, cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Vasile Cel Mare şi pentru ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!”.