Rugăciune pentru sănătate și bucurie care se rostește azi, de Înălțarea Domnului

Rugăciune pentru sănătate și bucurie care se rostește azi, de Înălțarea Domnului
La 40 de zile de la Învierea Domnului, creștinătatea cinstește o altă zi specială, Înălțarea Mântuitorului. Iată ce trebuie să faceți pentru a vă păstra sănătatea.

De Înălțarea Domnului, această zi cu totul și cu totul specială, sfinții părinți vă recomandă să rostiți această rugăciune pentru a fi feriți de boli tot anul.

Rugăciune pentru sănătate și bucurie care se rostește azi, de Înălțarea Domnului

Tradiția spune că în această zi Mântuitorul s-a mai arătat odată ucenicilor săi pe Muntele Măslinilor, după ce a Înviat, pentru a le da ultimele învățături. După ce a mâncat alături de ea, Iisus s-a înălțat la Ceruri. În această zi e recomandat să citiți această rugăciune care face adevărate minuni cu cel care o rostește.

Tradiția spune că ziua Înălțării Domnului este dedicată pomenirii celor care au plecat într-o lume mai bună. De asemenea, se vor cinsti și soldații care s-au jertfit pentru pace și patria lor.

Trimite peste noi toți Duhul Tău cel dătător de har, de lumină, de iubire și de pace lăuntrică! 

„Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Cel Ce, pogorându-Te din cer la cele de pe pământ ca om, ai înălțat, ca un Dumnezeu milostiv, firea noastră cea căzută. Cel Care apoi ai străbătut tăria cerului și ne-ai unit pe noi cu Tatăl. La Tine cădem cu smerenie și ne rugăm. Mântuitorule: trimite peste noi toți Duhul Tău cel dătător de har, de lumină, de iubire și de pace lăuntrică!

Gonește de la noi, ticăloșii, gândurile rele care ne tulbură. Căci știi, Cunoscătorule de inimi, cât de mare este războiul lăuntric la care suntem supuși. Vindecă rănile noastre sufletești și luminează ochii cugetelor noastre! Tu știi că însetează de Tine inimile noastre ca un pământ uscat!

Așadar, trimite harul Tău, Doamne, ca să ne sature foamea și să ne adape setea. Căci pe Tine Te dorim și de Tine însetăm, Lumina Adevărului, Dătătorul mântuirii. Ajută-ne, Doamne, să ne trezim din somnul greu al păcatului și să ne înălţăm cugetele și simțirile noastre la cer, pentru a ne împărtăși și noi de bucuria veacului ce va să fie. Amin!”.

Sursă foto: alba24