Rugăciunea la Sfântul Patrichie vă scoate din cele mai grele necazuri

Rugăciunea la Sfântul Patrichie vă scoate din cele mai grele necazuri
Sfinții părinți spun că sfântul Patrichie este cel care vă ajută în iertare de păcate, pentru vindecare grabnică şi izbăvire de cele mai cumplite necazuri.

Potrivit istoriei, Sfântul Patrichie a trăit în primul secol creștin, în cetatea Prusa din Asi, fiind episcop al cetății.

Rugăciunea la Sfântul Patrichie vă scoate din cele mai grele necazuri

Mare iubitor de Dumnezeu, acesta a întors multă lumea la credință, dar a fost aruncat de păgâni în apele termale din cetate. Domnul a fost însă alături de el și, prin grija Mântutorului, el a ieșit nevătămat, însă picăturile care au sărit din izvor i-au opărit pe față pe necredincioși. După ce a văzut minunea, ighemonul Iulie a poruncit ostașilor să-i taie capul cu toporul.

Purtând cununi, izbăvește-ne pe noi de primejdii, pătimitorule.

Dacă sunteți într-o situație critică și pare că toate vă sunt potrivnice, spuneți această rugăciune către sfântul Patrichie și veți rămâne surprinși ce va urma. Se spune că nici un credincios care se roagă sfântului nu rămâne cu problemele nerezolvate.

”Mucenicul tău, Doamne, întru nevoinţele lui, cununile nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre și ajută-ne să ne împlinim dorințele imposibile, Hristoase Dumnezeule.

Grăitorul de Dumnezeu înfierbântându-se de râvna dreptei credinţe, a veştejit văpaia înşelăciunii, grăind fără sminteală ritoriceşte dogmele cuvântării de Dumnezeu, şi cu adevărat înţelepţind pe toţi către cunoştinţă dumnezeiască. Cel ce ai întărit din început cerurile întru pricepere, şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase, mă întăreşte.

Că nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni. Trecut-aţi apa încercărilor şi focul chinurilor şi învederat ai primit acum repaosul cel veşnic în locaşurile cele cereşti, întru care dănţuind neîncetat, purtând cununi, izbăvește-ne pe noi de primejdii, pătimitorule. Amin!”.

Sursă foto: ortodoxia