Simona Ionescu / Redactor Șef

Rugăciunea la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” de la mănăstirea Lainici aduce minuni în viața celui care o rostește

Rugăciunea la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” de la mănăstirea Lainici aduce minuni în viața celui care o rostește
Într-o lume nebună, în care liniștea pare că a dispărut din viața credincioșilor, rugăciunea la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” de la mănăstirea Lainici e tot ce aveți nevoie pentru ca viața să se schimbe.

Dacă treceți prin situații grele ce par să nu se mai termine, vă veți regăsi speranța după ce veți citi rugăciunea la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” de la mănăstirea Lainici.

Incredibila poveste a icoanei

Povestea icoanei a început în anul 1664, când monahul Nil, îngrijitor în sala de mese la Mănăstirea Dohiariu din Sfântul Munte Athos, a afumat icoana Maicii Domnului. Călugărul a auzit vocea Sfintei Fecioare, care l-a rugat să fie atent. Monahul nu a dat importanță vocii și, crezând că i s-a părut, a continuat să muncească, dar în scurt timp și-a pierdut vederea.

Îngrozit de situația în care a ajuns, monahul Nil s-a căit și s-a rugat cu multă durere Maicii Domnului să-l ierte și n-a durat mult până când Fecioara Maria i-a vorbit din nou, spunând că l-a iertat și va fi tămăduit. Și minunea s-a împlinit. Sfinții părinți au văzut la rându-le minunea și au pus atunci icoana într-un iconostas, zidind un paraclis în cinstea ei.

În secolul al XIX-lea s-au făcut două copii ale icoanei făcătoare de minuni, care au ajuns în Rusia și Bulgaria. La sfârșitul secolului al XX-lea s-au mai realizat încă trei copii, care sunt în Grecia, Georgia și la mănăstirea Lainici.

„Revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare”

Cine va citi această rugăciune va scăpa de toate necazurile și viața li va schimba pentru totdeauna. „Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit.

Rugăciunile la icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare de la mănăstirea Lainici fac minuni

Ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

„Slobozeşte pre robii tăi şi mă slobozeşte pre mine robul tău de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat”

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (numele) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău.

Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre