Pe 5 mai e Sfânta Irina. Cine vrea să se căsătorească, să citească această rugăciune foarte puternică și își va întâlni sufletul pereche

Pe 5 mai e Sfânta Irina. Cine vrea să se căsătorească, să citească această rugăciune foarte puternică și își va întâlni sufletul pereche
Sărbătorită cu evlavie și cinste pe data de 5 mai, Sfânta Irina este ocrotitoarea celor care sunt căsătoriți, dar și a celor care vor să-și unească destinul și nu au găsit încă persoana potrivită.

Din ce în ce mai multe persoane se plâng de singurătate și de faptul că oricât de mult s-ar strădui, nu le apare în cale persoana alături de care să-și întemeieze o familie.

Dacă vă numărați printre aceștia, pe 5 mai, când este sărbătorită Sfânta Irina, mucenița salvată de îngerul Domnului, citiți această rugăciune. Se continuă până când dorința se împlinește, vă găsiți jumătatea și urmează o căsătorie. Se spune că cine se va ruga Sfintei Irina, va vedea cu adevărat ce înseamnă minunea în casa lui.

„Auzi-ne și pe noi, nevrednicii, cei întristați”

„Cu umilinţa inimii şi cu evlavie venim noi, păcătoşii şi săracii, către tine, Sfântă slăvită fecioară şi Mare Muceniţă Irina, albina lui Hristos cea mult lucrătoare, care pe cuvintele Sfântului Duh, cele luminate şi mai dulci decât mierea şi fagurele, pe buzele tale le-ai purtat şi prin a lor dulceaţă şi lumină multe suflete ai îndulcit şi ai luminat.

Auzi-ne şi pe noi, nevrednicii, cei întristaţi şi apăsaţi de conştiinţa mulţimii păcatelor noastre, care, prin a noastră nesimţire şi lenevire, sporesc şi se întăresc.

„Porumbița lui Hristos, nu ne uita pe noi, nemernici și cu totul neputincioși”

Și ca o rugină veche, prin obişnuinţă, cheltuiesc şi strică în toată vremea tăria şi frumuseţea sufletelor noastre. Şi de aceea, te rugăm pe tine, porumbiţa lui Hristos cea curată şi preablândă, care prin sfântă neprihănire ai zburat de pe pământ către acoperământul cerescului Vultur.

Nu ne uita pe noi cei nemernici şi cu totul neputincioşi, care ne zbatem, zăcând jos în această vale a plângerii şi a ispitirii, şi care îndrăznim a te pune pe tine mijlocitoare, sfântă fecioară, către Preabunul şi Preacuratul tău Mire, Hristos. Ia aminte la toţi cei care cu credinţă şi cu dragoste alergăm către tine la vreme de necaz şi de primejdii.

„Roagă-L să ne povăţuiască pe noi pe calea mântuirii şi să ne sprijinească cu darul Său la vreme de ispite”

Ştim că tu ai mare îndrăzneală către Preabunul nostru Mântuitor, pentru a Cărui dragoste ţi-ai pus sufletul tău; de aceea credem fără de îndoire că la toată cererea spre folosul nostru vei fi ascultată de Preamilostivul Dumnezeu pe Care roagă-L să ne povăţuiască pe noi pe calea mântuirii şi să ne sprijinească cu darul Său la vreme de ispite şi de încercări şi să ne acopere cu a Sa milă de toate primejdiile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi.

Să ne trimită frica Sa în inimile noastre, că prin ea să vieţuim cu trezvie şi cu luare aminte, spre a scăpa de veşnicele munci şi a dobândi bucuria cea necuprinsă de minte şi fără de margini şi să slăvim împreună cu tine, Sfântă fecioară, pe Dumnezeul nostru, Cel închinat în Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.

Recomandarile noastre