Angajații care se pregătesc de pensie trebuie să știe. E nevoie de aceste documente

Angajații care se pregătesc de pensie trebuie să știe. E nevoie de aceste documente
Pensionarea în România,  indiferent că e vorba de una la limită de vârstă sau din alte motive, e un procedeu birocratic destul de stufos. Pregătirea dosarului necesită multă atenție.

Casa Națională de Pensii a făcut publică lista documentelor pentru pensionare la limită de vârstă. La data de 1 ianuarie 2022 s-a stabilit că vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și 9 luni și va crește treptat până la 63 de ani până în luna ianuarie 2030. Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. Persoanele care lucrează concomitent la mai mulți angajatori trebuie să includă în cererea de pensie certificatele emise de fiecare angajator.

Documente necesare la pensionarea pentru limită de vârstă

– cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme)

– carnetul de muncă (original şi copie)

– carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie)

– carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie)

– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată

– actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie)

livretul militar (original şi copie)

– diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi

– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate

– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)

– adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme)

– procura specială, pentru mandatar (original şi copie)

– acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

– alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre