Simona Ionescu / Redactor Șef

În sfârșit, militarii care luptă în războaie au legea lor”

În sfârșit, militarii care luptă în războaie au legea lor”
Știre importantă pentru militarii care participă la acțiuni militare, misiuni și operațiuni pe teritoriul țării sau în străinătate. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru recunoaşterea meritelor lor.

Actul normativ reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român prin acordarea unor drepturi şi distincţii, precum şi crearea posibilităţii menţinerii, încadrării sau reîncadrării în structurile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care fac sau au făcut parte, a răniţilor, invalizilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

De drepturile conferite de această lege nu beneficiază personalul participant rănit, invalid, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, familia şi urmaşii acestuia, în situaţia în care rănirea, invaliditatea, afecţiunea fizică şi/sau psihică ori decesul au survenit ca urmare a săvârşirii de către acesta, cu intenţie, a unei fapte ce constituie infracţiune, pedepsită potrivit legii române.

Legea prevede că personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii i se pot acorda, în condiţiile legii, decoraţii şi distincţii militare şi civile, informează Agerpres.

„Veteran din teatrele de operații”. Drepturile celor răniți

„Personalul participant care a participat, cel puţin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni are calitatea de „Veteran din teatrele de operaţi”. Răniţilor, militarilor invalizi, civililor invalizi, personalului participant care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice li se atribuie calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii”, indiferent de durata participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni”, prevede actul normativ.

Legea mai prevede că răniţii, militarii invalizi, civilii invalizi şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice se menţin, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparţine, la cerere, în instituţiile din cadrul sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care fac/au făcut parte, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective, în condiţiile prevăzute de prezentul act normativ.

De asemenea, aceştia beneficiază de mai multe drepturi, între care tratament şi/sau asistenţă psihologică în ţară sau în străinatate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, tratament de recuperare gratuit în instituţii medicale de profil, orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale gratuite, precum şi repararea şi înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist, decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul de la/la domiciliu/reşedinţă la/de la locul de muncă, închirierea sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuinţe din fondul de locuinţe sociale al administraţiei publice.

Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Recomandarile noastre