Această rugăciune către Sfântul Andrei vă ferește casa de primejdii. Se rostește pe 30 noiembrie

Această rugăciune către Sfântul Andrei vă ferește casa de primejdii. Se rostește pe 30 noiembrie
Ziua de 30 noiembrie, când credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Apostol Andrei, este considerată o mare sărbătoare pentru întreaga omenire.

An de an, credincioșii așteaptă ziua de 30 noiembrie, când îl vor cinsti așa cum se cuvine pe Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor.

Această rugăciune către sfântul Andrei vă ferește casa de primejdii. Se rostește pe 30 noiembrie

Potrivit tradiției, Sfântul Andrei trebuie respectat cum se cuvine. Nimeni nu are voie să muncească, dar nici să spele sau să coasă. În această zi toată lumea va merge la biserică unde se va ruga pentru sănătate și noroc. De asemenea, se recomandă să fie rostită și o rugăciune aducătoare de mari bucurii, care vă va proteja de toate necazurile apără casa de primejdii. Ar fi foarte bine dacă atunci când veți citi rugăciunea să aprindeți candela sau o lumânare.

„Nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor”

În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura.

Nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre. Pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne.

„Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea”

Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre. Ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea.

Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor. Ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.

Recomandarile noastre