Mersul pe jos. Cea mai simplă reţetă de sănătate

Mersul pe jos. Cea mai simplă reţetă de sănătate
Mersul pe jos este cea mai simplă rețetă de sănătate. Cu atât mai mult acum, când, din pricina pandemiei, facem mai puțină mișcare. "O oră de drum, opt ore de să­nă­­tate", spune un proverb en­glezesc.

Mersul pe jos este un antistres natural, vă duce în natură, vă antrenează mușchii, spun specialiștii. Cu alte cuvinte, nu vă puteți menține în formă și dacă nu puteți merge la sală. Beneficii pentru sănătate.

Mersul pe jos. Cea mai simplă reţetă de sănătate

O jumătate de oră de acti­vitate fizică pe zi sunt suficiente pen­tru o sănătate de fier, potrivit  Organizaţiei Mon­­­diale a Sănătăţii.

Mer­sul pe jos este benefic în pri­mul rând pentru inimă şi proble­mele legate de circulaţia sângelui. Când calcă pămân­tul, tălpile picioa­relor sunt atât de vascu­larizate, încât la fiecare pas „pompa” asigură un retur venos ame­liorat.

Mersul pe jos es­te, de ase­menea, un mij­loc excelent pen­­­tru menţinerea si­luetei, pentru că 30 de mi­nute de mers (între 3-6 km parcurşi în ritm normal) în­seamnă circa 150 de calo­rii arse.

Mersul pe jos creşte supleţea articulaţiilor, flexi­bi­li­tatea muş­chilor şi amplitudinea miş­că­rilor.

Și respiraţia are  de câş­tigat. Accelerând frec­venţa respira­torie cu 20-30%, volu­mul aerului inspirat creşte, şi la fel şi cantitatea de oxigen, ceea ce a­meliorează în mod con­si­de­rabil ven­ti­la­ţia pul­­­mo­nară.

Mersul pe jos. Beneficii

 • Mersul pe jos a­me­­li­orează iri­­ga­rea cu o­xi­gen a cre­­ierului. Mer­­sul este bun şi pentru neuroni.
 • Mer­sul pune mentalul în repaus, dimi­nu­ează anxietatea şi calmează nervii, gra­ţie producerii endorfinelor, hor­moni cu virtuţi destresante, anti-du­re­re şi anti-oboseală.
 • Endor­finele produc şi o senzaţie de plăcere.
 • Pentru per­soanele care au insomnia, după 30 de minute de mers vor dormi foarte bine.
 • Mer­sul permite redescoperirea plăcerilor simple ale naturii: aro­me, sunete, cu­lori.
 • Mersul pe jos, reguli importante
 • Ţineţi capul şi coloana ver­te­brală drepte.
 • Încercaţi să nu vă aplecaţi nici în faţă, nici în spate.
 • Priviţi drept înainte.
 • Ţineţi umerii şi braţele relaxate: lăsaţi-le să se balanseze natural, fără să forţaţi.
 • Respiraţi regulat. Nu vă ţineţi res­piraţia, dar nici nu vă străduiţi să respiraţi profund.
 • Inspiraţi complet pe nas, pe durata primilor 3 paşi. Expiraţi la următorii 3 paşi.
 • Țineţi aerul în plămâni la al pa­trulea pas.
 • Staţi cu plămânii goliţi la ulti­mul pas, apoi reluaţi ciclul.

Ghid pentru un stil de viaţă sănătos. Cât dormim, cât mâncăm şi cât facem mişcare

Mâncăm mult și ne hrănim puțin. Ce trebuie să facem

Recomandarile noastre